Aantal uitzenduren fors toegenomen

Het aantal uitzenduren steeg in het tweede kwartaal van 2010 met bijna 5 procent ten opzichte van het eerste kwartaal. Het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A (2005=100) kwam in het tweede kwartaal uit op 107,3, tegen 102,3 een kwartaal eerder.

De groei van het aantal uitzenduren was de eerste in bijna twee jaar. Dit past in het conjunctuurbeeld. De afgenomen vraag naar goederen en diensten leidde allereerst tot minder werk voor uitzendkrachten. Inmiddels trekt de vraag weer aan. Uit de conjunctuurtest zakelijke dienstverlening blijkt dat de ondernemers in de uitzendbranche de laatste maanden zeer positief zijn over de toekomstige personeelssterkte.

Tot fase A behoren uitzendkrachten die voor de uitzendorganisatie werken op contractbasis, zonder regulier dienstverband. In fase A is het voor beide partijen, werkgever én werknemer, gemakkelijker om het werk te beëindigen dan in de daaropvolgende fasen B en C.

Uitzenduren fase A

Uitzenduren fase A

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.