Aantal uitzenduren verder toegenomen

Het aantal uitzenduren steeg in het derde kwartaal van 2010 met 3 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Het voor seizoeninvloeden gecorrigeerde indexcijfer van het aantal uitzenduren fase A (2005=100) kwam in het derde kwartaal uit op 110,8, tegen 107,6 een kwartaal eerder. Het was het tweede kwartaal op rij waarin het aantal uitzenduren toenam.

De groei van het aantal uitzenduren past in het conjunctuurbeeld. De afgenomen vraag naar goederen en diensten leidde in de tweede helft van 2008 en in 2009 tot minder werk voor uitzendkrachten. In 2010 is de vraag weer aangetrokken. Uit de conjunctuurtest zakelijke dienstverlening blijkt dat de ondernemers in de uitzendbranche de laatste maanden zeer positief zijn over de toekomstige personeelssterkte.

Tot fase A behoren uitzendkrachten die voor de uitzendorganisatie werken op contractbasis, zonder regulier dienstverband. In fase A is het voor beide partijen, werkgever én werknemer, gemakkelijker om het dienstverband te beëindigen dan in de daaropvolgende fasen B en C.

Uitzenduren fase A

Uitzenduren fase A

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.