Zoekresultaten

227 resultaten voor keyword:bijstand
227 resultaten voor keyword:bijstand

Pagina 1 van 10

SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2023-Q4

Tabellenset in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2023.

Cijfers

Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2023

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen

Cijfers

Clusteranalyse bijstandsgebruikers Den Haag, 2015, 2018 en 2022

Clusteranalyse gebruikers bijstand gemeente Den Haag

Cijfers

Re-integratie en bijstand, 2023-Q3

Deze tabellen beschrijven re-integratievoorzieningen en bijstandsuitkeringen ultimo 3e kwartaal 2023.

Cijfers

BUS X Achtergrondkenmerken Bbz

Persoons- en bedrijfskenmerken van de ondernemers die gebruik maken van het Bbz en sociaal-economische positie en vermogen van in- en uitstromers (Q3 2022 – Q2 2023).

Cijfers

BUS O - Jongerennorm

Jongeren van 18 tot en met 20 jaar met een algemene bijstandsuitkering en samenloop met bijzondere bijstand, naar woongemeente, 2022.

Cijfers

Meer jongeren in de bijstand in eerste kwartaal 2024

Eind maart 2024 ontvingen 403 duizend personen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dit is een stijging van 3 duizend personen (1 procent) ten opzichte van vorig jaar maart. Dit komt...

Artikelen

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2023

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Cijfers

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2023

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Cijfers

Uitgaven bijzondere bijstand naar cluster, 2023

Totale uitgaven aan bijzondere bijstand in 2023 naar cluster, op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Cijfers

91 procent uitstroom bijstand naar loondienst na 1,5 jaar nog uit bijstand

Bijna driekwart van de 49 duizend personen die in 2021 uit de bijstand stroomden naar een baan in loondienst, werkte ook anderhalf jaar later in loondienst. Van de totale groep uitstromers naar...

Artikelen

Bijstand, eerste kwartaal 2024

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.

Cijfers

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw3 2022

Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.

Cijfers

Aantal personen met bijstand licht toegenomen in 2023

Eind december 2023 ontvingen 401 duizend personen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn 4 duizend personen meer dan een jaar eerder, een stijging van ruim 1 procent.

Artikelen

Hoe belangrijk zijn de eerste 1000 dagen van een kind?

Met het actieprogramma ‘Kansrijke start’ wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ouders helpen om hun kinderen zo gezond mogelijk te laten opgroeien.

Artikelen

Bevolking op eerste van de maand; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Bevolking op de eerste van de maand geslacht, leeftijd, herkomstgroepering

Cijfers

Meer jongeren en minder 27-plussers in de bijstand

Eind september 2023 ontvingen 398 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er ongeveer duizend meer dan een jaar eerder. Alleen bij jongeren tot 27 jaar lag het...

Artikelen

Laag en langdurig laag inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken

Armoede,risico op armoede,laag inkomen,huishoudens Voornaamste inkomensbron,woonsituatie,samenstelling huishouden

Cijfers

SRG-I Cohortonderzoek personen met loonkostensubsidie

Door middel van sequentieanalyse is onderzoek gedaan naar personen die in het tweede halfjaar van 2021 een startende, lopende of beëindigde loonkostensubsidie hadden. Er is gekeken naar wijzigingen...

Publicaties

Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2022

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand door gemeenten in 2022.

Publicaties

Verschillen in bijstandsafhankelijkheid tussen herkomstgroepen

Centraal in dit artikel staat de vraag in hoeverre de oververtegenwoordiging van bepaalde herkomstgroepen in de bijstand samenhangt met verschillen in achtergrondkenmerken, zoals leeftijd en...

Publicaties

Extra uitvraag Tegenprestatie 2023

Onderzoek naar het aantal bijstandsgerechtigden dat een maatschappelijk nuttige activiteit als tegenprestatie heeft opgedragen gekregen en/of uitgevoerd in maart 2023.

Publicaties

Kwaliteitsrapport Werkloosheidsuitkeringenstatistiek (WUS)

Het kwaliteitsrapport over de Werkloosheidsuitkeringenstatistiek (WUS) geeft inzicht in onder meer doel, proces, methodiek en publicatiebeleid bij de totstandkoming en het gebruik van de statistiek...

Publicaties

Extra uitvraag Bijzondere Bijstand 2021

In dit rapport worden de uitkomsten beschreven van het onderzoek naar de uitgaven aan bijzondere bijstand door gemeenten in 2021.

Publicaties

Vermogensonderzoeken in het buitenland 2022

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar vermogensonderzoeken in het buitenland door gemeenten in 2022

Publicaties