Auteur: Annelise Notenboom, Damien Fleur, Lisanne van Koperen, Sander van Schie, Elles van Timmeren

SRG-I Cohortonderzoek personen met loonkostensubsidie

Over deze publicatie

In dit onderzoek staan personen met een gestarte, lopende of beëindigde loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet (LKSP) of beëindigde forfaitaire loonkostensubsidie (LKSF) in het tweede halfjaar van 2021 centraal. Deze personen zijn door middel van sequentieanalyse tot en met twaalf maanden voor en twaalf maanden na de start, einde of het lopende peilmoment gevolgd. Er is gekeken naar veranderingen in type loonkostensubsidie, loonwaarde, uitkeringspositie en baankenmerken (soort contract, uurloon en gemiddeld gewerkte uren).