Aantal personen met bijstand licht toegenomen in 2023

stadsloket
© ANP / Berlinda van Dam
Eind december 2023 ontvingen 401 duizend personen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn 4 duizend personen meer dan een jaar eerder, een stijging van ruim 1 procent. Met name onder mannen en jongeren tot 27 jaar nam het aantal bijstandsgerechtigden toe. Dit blijkt uit nieuwe, voorlopige cijfers van het CBS.

Dit is het tweede kwartaal op rij dat er meer bijstandsontvangers waren dan een jaar eerder. Daarvoor was het aantal bijstandsgerechtigden ten opzichte van een jaar eerder juist negen kwartalen achtereen kleiner. In 2020 nam het aantal bijstandsontvangers toe, bij het uitbreken van de coronacrisis. Het aantal mensen dat eind december 2023 een bijstandsuitkering ontving is met circa 400 duizend relatief laag en rond hetzelfde niveau als tien jaar geleden.

Personen tot de AOW-leeftijd met een algemene bijstandsuitkering
JaarKwartaalTot de AOW-leeftijd (x 1 000)
20131e kwartaal395
20132e kwartaal402
20133e kwartaal403
20134e kwartaal413
20141e kwartaal425
20142e kwartaal430
20143e kwartaal427
20144e kwartaal434
20151e kwartaal442
20152e kwartaal442
20153e kwartaal440
20154e kwartaal449
20161e kwartaal458
20162e kwartaal460
20163e kwartaal458
20164e kwartaal465
20171e kwartaal472
20172e kwartaal468
20173e kwartaal459
20174e kwartaal457
20181e kwartaal455
20182e kwartaal448
20183e kwartaal436
20184e kwartaal432
20191e kwartaal432
20192e kwartaal425
20193e kwartaal416
20194e kwartaal415
20201e kwartaal421
20202e kwartaal430
20203e kwartaal424
20204e kwartaal428
20211e kwartaal430
20212e kwartaal423
20213e kwartaal412
20214e kwartaal408
20221e kwartaal406
20222e kwartaal402
20223e kwartaal397
20224e kwartaal397
20231e kwartaal400
20232e kwartaal399
20233e kwartaal398
20234e kwartaal*401
* voorlopige cijfers

Vooral onder jongeren meer bijstand

Onder jongeren tot 27 jaar nam het aantal bijstandsuitkeringen relatief het sterkst toe, met ruim 9 procent (3 duizend personen). De groep jongeren tot 27 jaar met een algemene bijstandsuitkering is met 38 duizend personen het kleinst. Ook onder de 45-plussers tot de AOW-leeftijd was een lichte stijging zichtbaar, namelijk van duizend personen, een toename van 1 procent. Het aantal personen met een bijstandsuitkering in de leeftijd van 27 tot 45 jaar is eind 2023 ongeveer gelijk gebleven. Gerekend over de periode eind 2016 tot en met eind 2022 daalde deze groep met in totaal 51 duizend personen.

Personen met een algemene bijstandsuitkering naar leeftijd, eind december
JaarJonger dan 27 jaar (verandering t.o.v. een jaar eerder x 1 000)27 tot 45 jaar (verandering t.o.v. een jaar eerder x 1 000)45 jaar tot AOW-leeftijd (verandering t.o.v. een jaar eerder x 1 000)
20133,017,112,3
20140,28,512,0
20153,80,910,3
20166,10,39,4
2017-1,7-9,63,6
2018-6,5-16,2-1,7
2019-4,3-12,6-0,9
20204,05,53,9
2021-4,5-9,9-5,5
2022-0,6-8,1-2,7
2023*3,3-0,21,2
* voorlopige cijfers

Vooral een toename onder mannen

Eind 2023 ontvingen vrouwen vaker een bijstandsuitkering dan mannen; 227 duizend vrouwen tegenover 174 duizend mannen. Ook in eerdere jaren ontvingen vrouwen vaker bijstand, maar het verschil was eind 2023 wel kleiner dan een jaar eerder. Dit komt doordat het aantal mannen dat bijstand ontving met 2 procent toenam, terwijl het aantal vrouwen in de bijstand nagenoeg gelijk bleef. Over het algemeen schommelt het aantal mannen in de bijstand meer dan het aantal vrouwen, terwijl mannen minder vaak een bijstandsuitkering ontvangen. Alleen in 2021 en 2022 daalde het aantal vrouwen in de bijstand meer dan het aantal mannen.

Personen tot de AOW-leeftijd met een algemene bijstandsuitkering naar geslacht, eind december
JaarMannen (verandering t.o.v. een jaar eerder (x 1 000))Vrouwen (verandering t.o.v. een jaar eerder (x 1 000))
201317,315,1
201410,310,4
20158,26,7
20169,16,7
2017-7,1-0,5
2018-14,3-10,0
2019-9,0-8,9
20209,44,0
2021-9,3-10,6
2022-4,9-6,5
2023*4,00,3
* voorlopige cijfers