Zoekresultaten

557 resultaten voor keyword:bijstand
557 resultaten voor keyword:bijstand

Pagina 2 van 23

Artikelen

Gemeentelijke lasten voor bijstand dalen tot 5 miljard euro

In 2008 verwachten gemeenten 5 miljard euro aan bijstandsverlening uit te geven. Sinds 1995 zijn de lasten voor bijstandsverlening niet zo laag geweest.

Artikelen
Artikelen

Personen met een startende bijstandsuitkering in 2008

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een tabel samengesteld over personen met een startende bijstandsuitkering in 2008. Van hen is vastgesteld of zij in de afgelopen...

Cijfers

Overgang van bijstand naar werk 2008-2009

In opdracht van SZW heeft het CBS gegevens samengesteld voor de kernkaart "Overgang van bijstand naar werk".

Cijfers

Re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie, 2017

Re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het tweede kwartaal van 2017.

Cijfers

Personen met een bijstandsuitkering apr. '16 - mrt. '17

Cijfers over het saldo van het aantal instromers in de bijstand en aantal uitstromers uit de bijstand naar geboorteland.

Cijfers

BUS-G maatwerk in het kader van de kostendelersnorm

Een kwalitatief onderzoek om inzicht te krijgen in de mate waarin gemeenten maatwerk leveren

Cijfers

Tabellen bijstand SZW

Cijfers naar aanleiding van gestelde Kamervragen over de SZW Begroting geleverd aan SZW

Cijfers

Doorstroom vanuit WW naar bijstand neemt toe

Ongeveer 17 procent van de mensen die in 2010 in de bijstand stroomden had in de maand daaraan voorafgaand een andere uitkering. Dit aandeel is met een derde toegenomen ten opzichte van 2008. Deze...

Artikelen

Ontwikkeling bijstand afhankelijk van 45-minners

De ontwikkeling van het aantal bijstandsuitkeringen aan huishoudens hangt in de periode 2001-2011 direct samen met het aantal bijstandsgerechtigden tot 45 jaar.

Artikelen

Aantal bijstandsontvangers blijft gelijk

Eind september ontvingen 402 duizend personen onder de AOW-gerechtigde leeftijd een bijstandsuitkering. Dat zijn er evenveel als een kwartaal eerder.

Artikelen

Kwart miljoen kinderen afhankelijk van de bijstand

In 2007 behoorde ruim 7 procent van de kinderen in Nederland tot 18 jaar tot een huishouden dat minstens een maand afhankelijk was van de bijstand. Het betreft in totaal iets meer dan 250 duizend...

Artikelen

De uitstroomparadox

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2008

Artikelen

In- en uitstroom en standcijfers bijstandsontvangers

Cijfers over in- en uitstroom in de bijstand in de periode januari-juni 2017

Cijfers

BUS-N Wet Taaleis 2017

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek in 2017 naar de gemeentelijke uitvoering

Cijfers

Huishoudens met periodieke algemene bijstand WWB, naar nationaliteit aanvrager, 2014

Deze tabel bevat informatie over algemene bijstand aan EU-burgers en is samengesteld in opdracht van het ministerie van SZW.

Cijfers

Personen met algemene bijstand naar leeftijd en gemeente, 2013-2014

Deze tabel bevat per gemeente en per leeftijdsklasse het aantal personen met algemene bijstand, per ultimo jaar. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Cijfers

Grootste aandeel jongeren met bijstand in Groningse gemeenten

Eind 2007 hadden de Groningse gemeenten Reiderland, Pekela en Veendam het hoogste aandeel jongeren met bijstand.

Artikelen
Cijfers

WW en bijstand tijdens de crisis

Sociaal Bestek, april 2014

Artikelen

Aantal mensen in de bijstand daalt verder

Eind maart 2018 waren er 459 duizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd, 13 duizend minder dan een jaar eerder. De daling deed zich alleen voor bij personen jonger dan 45 jaar. De instroom in...

Artikelen

Daling bijstandsuitkeringen vlakt af

In het eerste kwartaal van 2008 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar gedaald tot 271 duizend.

Artikelen