Zoekresultaten

557 resultaten voor keyword:bijstand
557 resultaten voor keyword:bijstand

Pagina 3 van 23

Aantal kinderen in bijstandsgezinnen opnieuw gegroeid

In 2016 nam het aantal kinderen in een bijstandsgezin toe met 2,1 procent.

Artikelen

Aantal mensen in de bijstand daalt verder

Eind maart 2018 waren er 459 duizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd, 13 duizend minder dan een jaar eerder. De daling deed zich alleen voor bij personen jonger dan 45 jaar. De instroom in...

Artikelen

Daling bijstandsuitkeringen vlakt af

In het eerste kwartaal van 2008 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar gedaald tot 271 duizend.

Artikelen

Daling bijstand gaat onverminderd door

Ook in het derde kwartaal van 2007 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen onder de 65 jaar gedaald.

Artikelen

Re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie, tweede halfjaar 2014

Maatwerktabellen over re-integratievoorzieningen naar uitkeringspositie en overige kenmerken van de ontvangers in het tweede halfjaar van 2014. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en...

Cijfers

Bijstandsaanvragen statistiek, eerste halfjaar 2015

Deze tabellenset bevat maandcijfers over het aantal aangevraagde bijstandsuitkeringen per gemeente. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Cijfers

Kinderen in bijstandsgezinnen

Gegevens over kinderen in bijstandsgezinnen naar migratieachtergrond, gemeente en uitkeringsduur.

Cijfers

Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2019

Tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen

Cijfers

Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2016

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. T.b.v. Ministerie SZW

Cijfers

Incassoratio 2016 vorderingen algemene bijstand

Deze tabellenset bevat de incassoratio fraude- en boetevorderingen uit de algemene bijstand

Cijfers

SRG-uitstroom Fase 2, 2018

Maatwerk over startende banen in 2018 vanuit algemene bijstand of NUG-positie, met/zonder re-integratie.

Cijfers

Eerste uitkomsten Sluitende aanpak 2006: instroom in de eerste helft van 2005 (gemeentedomein)

Mensen die niet op eigen gelegenheid werk vinden, moeten voordat zij twaalf maanden werkloos zijn een passend aanbod krijgen voor begeleiding naar werk. Voor jongeren geldt een termijn van zes...

Artikelen

Doelgroepanalyse bijstand

Informatie over het aantal bijstandsontvangers in de

Overig

Aanmeldingsformulier

Aanmedlingsformulier sociale zekerheid op maat

Overig
Artikelen

Sterke groei bijstand

Eind december 2013 ontvingen 413 duizend personen bijstand. Dit waren er 10 duizend meer dan een kwartaal eerder.

Artikelen

Toename WW-uitkeringen vooral in Randstad

De afgelopen vijf jaar is het aandeel personen met WW en met bijstand toegenomen. Bij de WW is het 77 procent hoger. In de Randstad was de toename relatief groot. De bijstand nam in de periode...

Artikelen

Bijstandsgerechtigden in kleinere gemeenten vinden vaker een baan

Ruim 9 procent van de bijstandsontvangers van eind 2010, vond in 2011 een baan. In de kleinere gemeenten was dit aandeel het grootst.

Artikelen

Aantal bijstandsuitkeringen Oostelijke Mijnstreek flink omhoog

Huishoudens die vooral afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering lopen veel risico op armoede. Het aantal bijstandsuitkeringen verschilt wel per gemeente en per buurt. De regio Oostelijke...

Artikelen

Sterke groei bijstand aan 65-plussers

Eind juni 2011 gingen er 40 duizend bijstandsuitkeringen naar 65-plushuishoudens. Dat is twee keer zoveel als tien jaar geleden.

Artikelen

26 duizend bijstandsuitkeringen meer in 2010

In 2010 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen jonger dan 65 jaar met 26 duizend toegenomen. Eind 2010 werden 307 duizend bijstandsuitkeringen verstrekt.

Artikelen

Bijstandsschuld gestegen tot 1,3 miljard euro

Gemeenten hadden in december 2009 een bedrag van 1,3 miljard euro aan vorderingen op (ex-)bijstandsontvangers uitstaan. In 2002 ging het nog om 1,1 miljard euro.

Artikelen

Eenmeting uitstroomdoelstelling re-integratieondersteuning, voorlopige cijfers 2005 en 2006

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS-CvB) berekend hoeveel personen die...

Artikelen

Bijstand stijgt na 4 jaar daling

Eind maart 2009 zijn 263 duizend bijstandsuitkeringen geteld, ruim 4 duizend meer dan eind 2008.

Artikelen

Minder langdurige bijstand in aandachtswijken

Het aantal langdurig bijstandsafhankelijken in de aandachtswijken is in 2007 iets sneller afgenomen dan gemiddeld in Nederland.

Artikelen