Zoekresultaten

227 resultaten voor keyword:bijstand
227 resultaten voor keyword:bijstand

Pagina 3 van 10

Vermogensonderzoeken in het buitenland 2019

In dit rapport worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar vermogensonderzoeken in het buitenland door gemeenten in 2019.

Publicaties

Ruim 3 procent meer bijstandsontvangers in 2020

Eind december 2020 hadden 429 duizend personen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dit zijn er ruim 14 duizend, oftewel ruim 3 procent meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Aandeel bijstandsontvangers in 2020 weer toegenomen

Halverwege 2020 waren er op elke duizend inwoners van Nederland 28 mensen die bijstand ontvingen. De bijstandsdichtheid lag daarmee hoger dan een jaar eerder, na jaarlijkse afnames sinds 2017.

Artikelen

Jaarrapport Jeugdmonitor: ontwikkeling kernindicatoren 2015 tot en met 2019

In 2019 kregen meer jongeren jeugdzorg dan in 2015. Het aandeel jonge kinderen in een bijstandsgezin, derdejaarsleerlingen op het vmbo en jonge geregistreerde verdachten was juist kleiner. De...

Artikelen

Meer bijstandsontvangers in alle leeftijdsgroepen

Eind september 2020 waren er 423 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er bijna 7 duizend meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2016

Personen met een uitkering, per soort uitkering Wijken en buurten 2016

Cijfers

Vooral meer jongeren met bijstand in tweede kwartaal 2020

Eind juni 2020 telde Nederland 427 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er bijna 2 duizend meer dan een jaar eerder en 12 duizend meer dan in...

Artikelen

In maart 413 duizend personen met algemene bijstand

Eind maart 2020 telde Nederland 413 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er 2 duizend minder dan aan het eind van het vierde kwartaal van...

Artikelen

19 duizend personen minder in bijstand in 2019

Aantal personen met bijstandsuitkering in 2019 met 19 duizend afgenomen tot 413 duizend. Daling voornamelijk onder personen jonger dan 45 jaar

Artikelen

Uitgaven bijzondere bijstand 2010 - 2018

Het CBS bracht voor 2010-2018 de gemeentelijke uitgaven aan bijzondere bijstand in kaart.

Artikelen

Vooral minder personen onder de 45 jaar met bijstand

Eind september 2019 telde Nederland 416 duizend bijstandsontvangers tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit zijn er 20 duizend minder dan een jaar eerder. Vooral personen jonger dan 45 jaar zijn minder...

Artikelen

Vooral minder bijstandsgerechtigden onder de 45 jaar

Eind juni 2019 hadden 426 duizend personen tot de AOW-leeftijd een bijstandsuitkering. Dit zijn er 21 duizend minder dan een jaar eerder. Vooral bij de leeftijdsgroepen jonger dan 27 jaar en 27 tot...

Artikelen

Minder bijstandsontvangers, vooral onder jongeren

Eind maart 2019 telde Nederland 430 duizend personen tot de AOW-leeftijd met een bijstandsuitkering. In een jaar tijd is het aantal bijstandsontvangers met 25 duizend gedaald. Tussen eind maart 2018...

Artikelen

Schending inlichtingenplicht in de bijstand in 2017

Wat zijn in 2017 de belangrijkste manieren van het schenden van de inlichtingenplicht en bij welke groepen van personen vindt het relatief vaak plaats.

Artikelen

Aantal bijstandsontvangers met 24 duizend afgenomen

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2018 met 24 duizend gedaald.

Artikelen

Voor het eerst sinds 2009 minder bijstandskinderen

Eind 2017 woonde bijna 7 procent van alle minderjarige kinderen in een bijstandsgezin. Dat zijn 228 duizend minderjarige kinderen, bijna 3 duizend minder dan in 2016. Alleenstaande moeder aan het...

Artikelen

Minder bijstandsontvangers in alle leeftijdsgroepen

Eind september 2018 telde Nederland 439 duizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd, 21 duizend minder dan een jaar eerder. Voor het eerst sinds jaren deed zich in alle leeftijdsgroepen een...

Artikelen

Weer minder mensen in de bijstand

Eind juni 2018 waren er 449 duizend bijstandsontvangers tot de AOW-leeftijd. Dit zijn er 19 duizend minder dan eind juni 2017..

Artikelen

Kerncijfers wijken en buurten 2015

Kerncijfers over demografische en sociaal-economische kenmerken Uitgesplitst naar gemeenten, wijken en buurten

Cijfers

Aantal mensen in de bijstand daalt verder

Eind maart 2018 waren er 459 duizend bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd, 13 duizend minder dan een jaar eerder. De daling deed zich alleen voor bij personen jonger dan 45 jaar. De instroom in...

Artikelen

Een derde Poolse werknemers na 5 jaar nog in Nederland

In 2011 kwamen 63 duizend Polen naar ons land om te werken, 5 jaar later waren er nog 20 duizend

Artikelen

Voor het eerst in jaren minder bijstandsontvangers

Het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2017 met 3,5 duizend gedaald.

Artikelen

Helft vluchtelingenhuishoudens loopt risico op armoede

Huishoudens uit vluchtelinglanden hebben vaak ook langdurig een laag inkomen

Artikelen

Bijstand groeit minder snel

In het 3e kwartaal van 2017 nam het aantal personen tot de AOW-leeftijd met een bijstandsuitkering toe met 6 duizend

Artikelen

Veel naoorlogse stadswijken sociaaleconomisch zwak

Bewoners van naoorlogse stadswijken zitten vaker in de bijstand en wonen vaker in een huurwoning.

Artikelen