Meer jongeren in de bijstand in eerste kwartaal 2024

© CBS
Eind maart 2024 ontvingen 403 duizend personen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dit is een stijging van 3 duizend personen (1 procent) ten opzichte van vorig jaar maart. De toename komt vooral doordat meer jongeren tot 27 jaar een bijstandsuitkering ontvingen. Het aantal bijstandsgerechtigden in deze groep steeg ook met 3 duizend (8 procent). Dit blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers van het CBS.

Het is het derde kwartaal op rij dat het aantal bijstandsgerechtigden hoger is dan een jaar eerder. Daarvoor was het aantal bijstandsgerechtigden gedurende negen opeenvolgende kwartalen juist lager. Vergeleken met de afgelopen tien jaar zijn er nog steeds relatief weinig bijstandsgerechtigden.

Personen tot de AOW-leeftijd met een algemene bijstandsuitkering
JaarKwartaalbijstandsgerechtigden (x 1 000)
20131e kwartaal395
20132e kwartaal402
20133e kwartaal403
20134e kwartaal413
20141e kwartaal425
20142e kwartaal430
20143e kwartaal427
20144e kwartaal434
20151e kwartaal442
20152e kwartaal442
20153e kwartaal440
20154e kwartaal449
20161e kwartaal458
20162e kwartaal460
20163e kwartaal458
20164e kwartaal465
20171e kwartaal472
20172e kwartaal468
20173e kwartaal459
20174e kwartaal457
20181e kwartaal455
20182e kwartaal448
20183e kwartaal436
20184e kwartaal432
20191e kwartaal432
20192e kwartaal425
20193e kwartaal416
20194e kwartaal415
20201e kwartaal421
20202e kwartaal430
20203e kwartaal424
20204e kwartaal428
20211e kwartaal430
20212e kwartaal423
20213e kwartaal412
20214e kwartaal408
20221e kwartaal406
20222e kwartaal402
20223e kwartaal397
20224e kwartaal397
20231e kwartaal400
20232e kwartaal399
20233e kwartaal398
20234e kwartaal400
20241e kwartaal*403
* voorlopige cijfers

Meer jongeren in de bijstand

Het aantal personen tot 27 jaar met een bijstandsuitkering is, ten opzichte van een jaar eerder, in het eerste kwartaal van 2024 met 8 procent toegenomen. Hiermee kwam het aantal jongvolwassenen met bijstand uit op 39 duizend. Het is het vijfde kwartaal op rij dat er sprake is van een toename.

Bij 27- tot 45-jarigen nam het aantal bijstandsgerechtigden eind maart 2024 met 1 procent toe. Dit zijn ongeveer duizend personen, waarmee het aantal bijstandsontvangers uitkwam op 136 duizend. Voor het eerst sinds het eerste kwartaal van 2021 is het aantal bijstandsgerechtigden in deze groep gestegen.
Het aantal bijstandsgerechtigde 45-plussers bleef in het eerste kwartaal van 2024, ten opzichte van een jaar eerder, ongewijzigd op 229 duizend personen. Het voorgaande kwartaal steeg het aantal bijstandsgerechtigden in deze groep met duizend personen.

Personen met een algemene bijstandsuitkering naar leeftijd
JaarMaandJonger dan 27 jaar (verandering t.o.v. een jaar eerder x 1 000)27 tot 45 jaar (verandering t.o.v. een jaar eerder x 1 000)45 jaar tot AOW (verandering t.o.v. een jaar eerder x 1 000)
2019mrt-6,1-15,9-1,9
2019jun-5,9-15,2-1,3
2019sep-4,9-14,0-0,8
2019dec-4,3-12,6-0,9
2020mrt-1,5-7,9-0,9
2020jun2,8-0,11,7
2020sep2,92,32,9
2020dec4,05,53,9
2021mrt2,44,12,4
2021jun-2,5-3,3-1,0
2021sep-3,0-6,3-3,3
2021dec-4,5-9,9-5,5
2022mrt-6,0-13,4-4,9
2022jun-4,4-12,5-4,5
2022sep-1,6-9,8-3,8
2022dec-0,6-8,1-2,7
2023mrt1,1-5,4-1,6
2023jun1,9-3,2-1,1
2023sep2,7-1,70,2
2023dec3,2-0,20,8
2024mrt*3,00,7-0,1
* voorlopige cijfers

Toename aantal mannen in bijstand, aantal vrouwen gelijk

Eind maart 2024 waren er 2 procent meer mannen in de bijstand ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal mannen met een bijstandsuitkering kwam daarmee uit op 175 duizend. Het is het vierde kwartaal op rij dat er meer mannen in de bijstand zijn dan een jaar eerder.

Het aantal vrouwen in de bijstand, 228 duizend, was eind maart 2024 hetzelfde als een jaar eerder. Het aandeel vrouwen en mannen in de bijstand is sinds 2013 vrijwel onveranderd; ongeveer 57 procent vrouwen tegen 43 procent mannen.

Personen tot de AOW-leeftijd met een algemene bijstandsuitkering naar geslacht
JaarMaandMannen (verandering t.o.v. een jaar eerder (x 1 000))Vrouwen (verandering t.o.v. een jaar eerder (x 1 000))
2019mrt-13,7-10,2
2019jun-12,4-9,8
2019sep-10,3-9,2
2019dec-9,0-8,9
2020mrt-4,3-6,0
2020jun4,40,0
2020sep6,61,5
2020dec9,44,0
2021mrt7,11,9
2021jun-1,9-4,8
2021sep-5,3-7,3
2021dec-9,3-10,6
2022mrt-12,3-12,0
2022jun-10,5-11,0
2022sep-6,9-8,2
2022dec-4,9-6,5
2023mrt-1,7-4,1
2023jun0,2-2,6
2023sep2,1-0,9
2023dec3,70,1
2024mrt*3,1-0,1

Afname uitstroom bijstand

De nieuwste cijfers over uitstroom uit de bijstand gaan over het vierde kwartaal van 2023. In dat kwartaal stroomden meer mensen de bijstand in dan uit. Er waren 21,7 duizend instromers en 16,8 duizend uitstromers.

Dit is het vijfde kwartaal op rij dat er meer personen de bijstand instromen dan uitstromen. Dit is vooral het gevolg van het feit dat de uitstroom al twee jaar een dalende trend heeft.

De uitstroom vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is niet inbegrepen in de cijfers. In 2023 zijn ongeveer 4,8 duizend personen de bijstand uitgestroomd vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd.

In- en uitstroom algemene bijstand van personen tot de AOW-leeftijd1)
JaarKwartaalInstroom (x 1 000)Uitstroom (x 1 000)
20191e kwartaal23,824,7
20192e kwartaal19,724,3
20193e kwartaal22,129,1
20194e kwartaal22,821,9
20201e kwartaal29,220,6
20202e kwartaal27,316,5
20203e kwartaal24,527,6
20204e kwartaal27,220,9
20211e kwartaal26,322,1
20212e kwartaal20,124,8
20213e kwartaal19,929,1
20214e kwartaal21,222,1
20221e kwartaal19,321,6
20222e kwartaal18,420,5
20223e kwartaal20,623,2
20224e kwartaal20,818,3
20231e kwartaal21,518,2
20232e kwartaal19,517,4
20233e kwartaal20,920,2
20234e kwartaal21,716,8
1)Exclusief de uitstroom vanwege het bereiken van de AOW-leeftijd.