Zoekresultaten

147 resultaten voor keyword:bevolkingsprognose
147 resultaten voor keyword:bevolkingsprognose

Pagina 1 van 6

Prognose bevolking naar migratieachtergrond

Welk deel van de bevolking heeft in 2060 een migratieachtergrond? Volgens de laatste CBS-prognose zal dat ruim een derde zijn.

Artikelen

Prognose bevolking naar migratieachtergrond (2019-2060)

Eind 2019 telt Nederland 17,4 miljoen inwoners, van wie 13,2 miljoen inwoners met een Nederlandse achtergrond en 4,2 miljoen inwoners (24 procent) met een migratieachtergrond.

Artikelen

Bevolkingsvariant 2016 - 2060

Aangepaste veronderstellingen met betrekking tot de asielmigratie (van CPB) op de Kernprognose 2015-2060

Cijfers

Bevolkingsprognose20162060

Kernprognose 2015-2060: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd

Cijfers

Bevolkingsprognose met vier migratievarianten

Bevolkingsprognose doorgerekend voor verschillende aannames over migratie

Cijfers

Bevolkingsprognose 2008-2050: veronderstellingen over emigratie

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2009. De uitkomsten van de nieuwe bevolkings- en allochtonenprognose, voor de periode 2008–2050, zijn mede gebaseerd op veronderstellingen over het toekomstige aantal...

Artikelen

Kernprognose 2018-2060

Kernprognose 2018-2060: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd.

Cijfers

Bevolkingsprognose 2005-2011: stabiele lage groei

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2006

Artikelen

Bevolkingsprognose 2017-2060

Bevolkingsprognose 2017-2060: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd.

Cijfers

Bevolkingsprognose 2008-2050: veronderstellingen over immigratie

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2009. De uitkomsten van de nieuwe bevolkings- en allochtonenprognose, voor de periode 2008–2050, zijn mede gebaseerd op veronderstellingen over het toekomstige aantal...

Artikelen
Artikelen

Bevolkingsprognose 2004-2050: veronderstellingen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2005

Artikelen

Bevolkingsprognose 2007-2014: tijdelijk hogere groei

Bevolkingstrends 1e kwartaal 2008. Door een sterk stijgend migratiesaldo en een dalend aantal sterfgevallen is de bevolking in 2007 twee keer sneller gegroeid dan in de bevolkingsprognose van 2006...

Artikelen

Kernprognose 2013-2060: tijdelijk minder geboorten

De kernprognose 2013–2060 beschrijft de verwachte ontwikkeling van de Nederlandse bevolking tussen 2013 en 2060. De kernprognose is een update van de Bevolkingsprognose 2012–2060, die in december...

Artikelen

Bevolkingsprognose 2010-2060: veronderstellingen over emigratie

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2011. De emigratieveronderstellingen voor de bevolkingsprognose zijn voor een groot deel gebaseerd op retourpercentages: het aandeel immigranten dat weer uit Nederland...

Artikelen

Bevolkingsprognose 2012-2060: langer leven, langer werken

De nieuwe bevolkingsprognose van het CBS wijkt op enkele punten af van de vorige prognose uit 2010. Hieraan liggen recente demografische ontwikkelingen en aanpassingen in het prognosemodel ten...

Artikelen

Prognose: 18,4 miljoen inwoners in 2060

Volgens de bevolkingsprognose 2017-2060 groeit het aantal inwoners naar 18,4 miljoen

Artikelen

Prognose: 18 miljoen inwoners in 2029

In 2030 zal Nederland ruim 18 miljoen inwoners tellen, zo is de prognose. Bijna een kwart zal dan 65-plus zijn. De bevolking in 2060 ligt waarschijnlijk tussen 17,3 miljoen en 19,9 miljoen inwoners

Artikelen

Kernprognose 2013-2060: Tijdelijk minder geboorten

De kernprognose 2013–2060 beschrijft de verwachte ontwikkeling van de Nederlandse bevolking tussen 2013 en 2060. De kernprognose is een update van de Bevolkingsprognose 2012–2060, die in december...

Artikelen

Gemeenten zien aantal 65-plussers tot 2040 toenemen

Meer dan de helft van de gemeenten ziet, volgens de bevolkingsprognose tot 2040, zijn inwonertal toenemen. Hierdoor zal ook het aantal 65-plussers per gemeente verder oplopen. Auteur: Bert Raets

Artikelen

Bevolkingsprognose 2014-2060: veronderstellingen migratie

De tot 2060 voorziene aantallen buitenlandse migranten zijn in de CBS Bevolkingsprognose 2014–2060 hoger dan in de vorige prognose, uit 2012. Voor de korte termijn wordt een aanmerkelijk hoger...

Artikelen

Bevolkingsprognose 2006-2050: veronderstellingen over de geboorte

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2007. In de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS wordt verondersteld dat jonge generaties vrouwen gemiddeld 1,75 kind per vrouw zullen krijgen. Sinds de...

Artikelen

Kernprognose 2019-2060

Kernprognose 2019-2060: inwonertal, geboorte, sterfte, migratie en levensverwachting naar leeftijd

Cijfers

17 miljoenste inwoner in 2016 verwacht

De 17 miljoenste inwoner van Nederland wordt naar verwachting in 2016 in het bevolkingsregister bijgeschreven.

Artikelen