Zoekresultaten

159 resultaten voor keyword:bevolkingsprognose
159 resultaten voor keyword:bevolkingsprognose

Pagina 1 van 7

Verkenning Bevolking 2050 Caribisch Nederland

Varianten van de bevolking van Caribisch Nederland naar wooneiland, leeftijd en geboorteregio, in 2050.

Cijfers

Bedrijven; bedrijfstak

Bedrijven naar de meest gedetailleerde branches/bedrijfstakken (SBI 2008) en naar bedrijfsgrootte en rechtsvorm

Cijfers

Gezonde levensverwachting; vanaf 1981

Gezonde levensverwachting, ervaren gezondheid, lichamelijke beperkingen, chronische ziektes, langdurige aandoeningen, geestelijke gezondheid, GALI

Cijfers

Dashboard Bevolkingsprognose

Welkom op het Dashboard Bevolkingsprognose. Dit dashboard geeft informatie over de prognoses die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt en de varianten van de toekomst die het CBS in...

Publicaties

Bevolkingsprognose 2023-2070: minder geboorten, meer migratie

Dit artikel beschrijft de veronderstellingen over geboorte, sterfte en migratie en belangrijkste uitkomsten van de Bevolkingsprognose 2023-2070. Het gaat om een nieuwe prognose voor de bevolking naar...

Publicaties

Bevolking in de toekomst

Prognose van de bevolking in Nederland, hoeveel inwoners in de toekomst

Dashboards

Bevolkingsteller

Geschat aantal inwoners van Nederland op dit moment. Hoeveel mensen wonen nu en in de toekomst in Nederland? Wat is de bevolkingsprognose?

Dashboards

Bevolking op eerste van de maand; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Bevolking op de eerste van de maand geslacht, leeftijd, herkomstgroepering

Cijfers

Verkenning Bevolking 2050 Caribisch Nederland

Varianten van de bevolking van Caribisch Nederland naar wooneiland, leeftijd en geboorteregio, in 2050.

Cijfers

Bevolking 2050 Caribisch Nederland

Varianten van de bevolking van Caribisch Nederland naar wooneiland, leeftijd en geboorteregio, in 2050.

Publicaties

Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2023-2050

Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2023-2050

Artikelen

Voorlopig geen volledige Regionale bevolkings- en huishoudensprognose

Voorlopig geen volledige Regionale bevolkings- en huishoudensprognose

Artikelen

Regionale prognose 2020-2050; bevolkingsontwikkeling, regio-indeling 2018

Regionale prognose: bevolkingsontwikkeling door geboorte, sterfte, migratie en woningbouwveronderstellingen, regionale indeling 2018

Cijfers

Regionale prognose 2020-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2018

Regionale prognose: intervallen van de bevolking, naar leeftijd, regionale indeling 2018

Cijfers

Regionale prognose 2020-2050; huishoudens, intervallen, regio-indeling 2018

Regionale prognose: particuliere huishoudens, eenpersoonshuishoudens, paren, eenouderhuishoudens en overige, regionale indeling 2018

Cijfers

Regionale prognose 2023-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2021

Regionale prognose: intervallen van de bevolking, naar leeftijd, regionale indeling 2021

Cijfers

Regionale prognose 2023-2050; huishoudens, intervallen, regio-indeling 2021

Regionale prognose: particuliere huishoudens, eenpersoonshuishoudens, paren, eenouderhuishoudens en overige, regionale indeling 2021

Cijfers

Kernprognose 2022–2070: Door oorlog meer migranten naar Nederland

Dit artikel beschrijft de veronderstellingen over geboorte, sterfte en migratie en belangrijkste uitkomsten van de Kernprognose 2022-2070. Dit is een update van de Bevolkingsprognose 2020-2070.

Publicaties

Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2022-2050

bevolkingsprognose voor Caribisch Nederland 2022-2050

Artikelen

Prognose: in 2035 vooral meer inwoners in en om grotere gemeenten

Nederland zal in 2035 naar verwachting 18,9 miljoen inwoners hebben. Vooral de grote en middelgrote gemeenten zullen verder groeien, net als verschillende randgemeenten rond de grote steden.

Artikelen

Groei en krimp per gemeente

Bevolkingsgroei en bevolkingskrimp per gemeente, nu en in de toekomst

Dashboards

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; migratieachtergrond, woonregio

Leerlingen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs Migratieachtergrond, regiokenmerken

Cijfers

Prognose bevolking; kerncijfers, 2021-2070

Kernprognose; Bevolkingsomvang, demografische druk, geboorte, vruchtbaarheidscijfers, sterfte, levensverwachting en migratie

Cijfers

Kernprognose 2021-2070: Bevolkingsgroei trekt weer aan

De publicatie beschrijft de veronderstellingen en uitkomsten van de Kernprognose 2021-2070. Volgens de nieuwe Kernprognose van het CBS groeit de Nederlandse bevolking tot 20,6 miljoen inwoners in...

Publicaties

Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2021-2050

Het CBS heeft een nieuwe bevolkingsprognose gemaakt voor de gemeenten van Caribisch Nederland. In deze notitie worden de belangrijkste resultaten en verschillen ten opzichte van de vorige prognose,...

Artikelen