Auteur: Lenny Stoeldraijer, Coen van Duin, Han Nicolaas en Corina Huisman

Kernprognose 2022–2070: Door oorlog meer migranten naar Nederland

Over deze publicatie

Volgens de nieuwe Kernprognose van het CBS groeit de Nederlandse bevolking van 17,8 miljoen begin 2023 tot 18 miljoen in 2024 en 19 miljoen in 2034. In 2070 worden 20,7 miljoen inwoners verwacht. Internationale migratie speelt een belangrijke rol bij de toekomstige bevolkingsgroei. In 2022 en ook de komende jaren speelt de oorlog in Oekraïne daarin een belangrijke rol.

De verwachte bevolkingsgroei is voor de komende jaren groter dan volgens de prognose uit 2021. In 2026 is de verwachte bevolkingsomvang daardoor 153 duizend groter dan volgens de prognose uit 2021. In 2070 is het verschil zo’n 150 duizend.