Auteur: Coen van Duin, Lenny Stoeldraijer

Bevolking 2050 Caribisch Nederland

Over deze publicatie

Het inwonertal van Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) neemt volgens de meest recente bevolkingsprognose toe van 29,4 duizend in 2023 naar 37,2 duizend in 2050. De omvang en samenstelling van de bevolking in 2050 hangen af van de ontwikkeling van de migratie, geboorte en sterfte in de komende zevenentwintig jaar. En die ontwikkelingen zijn onzeker. Om die reden zijn er – naast de reguliere bevolkingsprognose voor Caribisch Nederland – een aantal varianten berekend. Omdat de onzekerheid van de bevolkingsontwikkeling van Caribisch Nederland vooral afhangt van de omvang van de migratie, laten de varianten zien hoe de ontwikkeling van de bevolkingsgroei en de samenstelling van de bevolking in de komende zevenentwintig jaar zal verschillen als migratie zich anders ontwikkelt dan de prognose veronderstelt. Daarnaast wordt in dit artikel het beperkte effect van geboorte en sterfte op de toekomstige bevolking van Caribisch Nederland beschreven.

Met dank aan Joop de Beer en Peter Ekamper (NIDI).
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.