Auteur: Lenny Stoeldraijer, Peteke Feijten, Coen van Duin

Bevolkingsprognose 2023-2070: minder geboorten, meer migratie

Over deze publicatie

Dit artikel beschrijft de uitkomsten en veronderstellingen van de Bevolkingsprognose 2023–2070 die in december 2023 is gepubliceerd. Het gaat om een nieuwe prognose voor de bevolking naar leeftijd, geslacht en herkomst. Ten opzichte van de vorige prognose zijn aanpassingen gedaan aan de veronderstellingen voor geboorte, sterfte en migratie.

Volgens de Bevolkingsprognose 2023–2070 van het CBS groeit de Nederlandse bevolking van 17,8 miljoen inwoners eind 2023 naar 20,6 miljoen in 2070. Internationale migratie speelt een belangrijke rol bij de toekomstige bevolkingsgroei. De bevolking in 2070 is ouder dan de huidige bevolking en ook diverser, meer inwoners zijn zelf in het buitenland geboren of hebben in het buitenland geboren ouders.

De verwachte bevolkingsgroei is voor de komende jaren groter dan volgens de prognose uit 2020. In 2070 is de verwachte bevolkingsomvang daardoor 191 duizend groter. De komende jaren worden er minder kinderen geboren dan eerder was verwacht en zal het migratiesaldo met name in de eerste jaren van de prognoseperiode hoger liggen.