Regionale prognose 2023-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2021

Regionale prognose 2023-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2021

Regio-indeling 2021 Prognose(-interval) Leeftijd Perioden Totale bevolking (x 1 000)
Nederland Prognose Totaal 2050 19.630,0
Nederland Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 18.572,8
Nederland Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 20.625,2
Groningen (PV) Prognose Totaal 2050 580,1
Groningen (PV) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 541,8
Groningen (PV) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 621,2
Fryslân (PV) Prognose Totaal 2050 640,3
Fryslân (PV) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 606,5
Fryslân (PV) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 675,9
Drenthe (PV) Prognose Totaal 2050 480,1
Drenthe (PV) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 452,3
Drenthe (PV) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 509,6
Overijssel (PV) Prognose Totaal 2050 1.218,3
Overijssel (PV) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 1.157,3
Overijssel (PV) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 1.282,5
Flevoland (PV) Prognose Totaal 2050 557,1
Flevoland (PV) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 496,8
Flevoland (PV) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 624,9
Gelderland (PV) Prognose Totaal 2050 2.292,9
Gelderland (PV) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 2.170,7
Gelderland (PV) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 2.422,0
Utrecht (PV) Prognose Totaal 2050 1.620,7
Utrecht (PV) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 1.518,9
Utrecht (PV) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 1.729,3
Noord-Holland (PV) Prognose Totaal 2050 3.517,6
Noord-Holland (PV) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 3.252,2
Noord-Holland (PV) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 3.804,7
Zuid-Holland (PV) Prognose Totaal 2050 4.377,3
Zuid-Holland (PV) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 4.102,1
Zuid-Holland (PV) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 4.670,9
Zeeland (PV) Prognose Totaal 2050 387,7
Zeeland (PV) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 363,1
Zeeland (PV) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 414,0
Noord-Brabant (PV) Prognose Totaal 2050 2.877,5
Noord-Brabant (PV) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 2.713,2
Noord-Brabant (PV) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 3.051,7
Limburg (PV) Prognose Totaal 2050 1.080,4
Limburg (PV) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 1.009,0
Limburg (PV) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 1.156,9
Oost-Groningen (CR) Prognose Totaal 2050 116,8
Oost-Groningen (CR) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 111,2
Oost-Groningen (CR) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 122,8
Delfzijl en omgeving (CR) Prognose Totaal 2050 29,7
Delfzijl en omgeving (CR) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 26,8
Delfzijl en omgeving (CR) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 32,8
Overig Groningen (CR) Prognose Totaal 2050 433,6
Overig Groningen (CR) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 400,8
Overig Groningen (CR) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 469,1
Noord-Friesland (CR) Prognose Totaal 2050 312,7
Noord-Friesland (CR) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 293,2
Noord-Friesland (CR) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 333,5
Zuidwest-Friesland (CR) Prognose Totaal 2050 138,2
Zuidwest-Friesland (CR) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 131,7
Zuidwest-Friesland (CR) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 145,0
Zuidoost-Friesland (CR) Prognose Totaal 2050 189,4
Zuidoost-Friesland (CR) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 179,5
Zuidoost-Friesland (CR) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 199,8
Noord-Drenthe (CR) Prognose Totaal 2050 190,7
Noord-Drenthe (CR) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 179,2
Noord-Drenthe (CR) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 202,9
Zuidoost-Drenthe (CR) Prognose Totaal 2050 162,7
Zuidoost-Drenthe (CR) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 154,3
Zuidoost-Drenthe (CR) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 171,5
Zuidwest-Drenthe (CR) Prognose Totaal 2050 126,7
Zuidwest-Drenthe (CR) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 118,8
Zuidwest-Drenthe (CR) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 135,2
Noord-Overijssel (CR) Prognose Totaal 2050 404,7
Noord-Overijssel (CR) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 382,9
Noord-Overijssel (CR) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 427,7
Zuidwest-Overijssel (CR) Prognose Totaal 2050 172,1
Zuidwest-Overijssel (CR) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 162,9
Zuidwest-Overijssel (CR) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 181,9
Twente (CR) Prognose Totaal 2050 641,5
Twente (CR) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 606,6
Twente (CR) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 678,4
Veluwe (CR) Prognose Totaal 2050 807,6
Veluwe (CR) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 761,1
Veluwe (CR) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 856,9
Achterhoek (CR) Prognose Totaal 2050 382,2
Achterhoek (CR) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 360,4
Achterhoek (CR) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 405,4
Arnhem/Nijmegen (CR) Prognose Totaal 2050 819,5
Arnhem/Nijmegen (CR) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 768,3
Arnhem/Nijmegen (CR) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 874,2
Zuidwest-Gelderland (CR) Prognose Totaal 2050 283,6
Zuidwest-Gelderland (CR) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 268,0
Zuidwest-Gelderland (CR) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 300,1
Utrecht (CR) Prognose Totaal 2050 1.620,7
Utrecht (CR) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 1.518,9
Utrecht (CR) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 1.729,3
Kop van Noord-Holland (CR) Prognose Totaal 2050 389,4
Kop van Noord-Holland (CR) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 367,6
Kop van Noord-Holland (CR) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 412,4
Alkmaar en omgeving (CR) Prognose Totaal 2050 281,1
Alkmaar en omgeving (CR) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 262,8
Alkmaar en omgeving (CR) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 300,6
IJmond (CR) Prognose Totaal 2050 218,0
IJmond (CR) Ondergrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 204,5
IJmond (CR) Bovengrens 67%-prognose-interval Totaal 2050 232,3
Agglomeratie Haarlem (CR) Prognose Totaal 2050 283,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Er is geconstateerd dat detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognoses die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. De prognoses voor het aantal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges. De detailinformatie (bijvoorbeeld naar leeftijdsgroep of naar huishoudens) niet. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet meer te gebruiken. Deze informatie is daarom van StatLine verwijderd. De gegevens die in de tabel beschikbaar zijn, kunnen gebruikt worden.

Zie voor meer informatie het bericht Voorlopig geen volledige Regionale bevolkings- en huishoudensprognose.

Voor de cijfers die nog wel beschikbaar zijn, zie
Regionale prognose 2023-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2021
Regionale prognose 2023-2050; bevolking, regio-indeling 2021

Deze tabel bevat cijfers over de toekomstige omvang (uitgesplitst naar leeftijd) van de bevolking van Nederland per regio. In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten. De periode waarvoor de prognose is bepaald, loopt nu van 2022 tot 2050. De cijfers zijn gebaseerd op de regionale indeling van 2021.

Gegevens beschikbaar vanaf: (prognoseperiode) 2023

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 12 juli 2023:
Uit deze tabel zijn de detailleringen naar leeftijd verwijderd. Er is geconstateerd dat de detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolking- en huishoudensprognoses die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet te gebruiken. De prognosecijfers van het totaal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
PBL en CBS kunnen de betreffende prognoses niet op afzienbare termijn herzien.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Bevolking in Nederland, 1 januari.

Bevolking
De bewoners van een bepaald gebied.
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.