Groei en krimp per gemeente

Erratum

Er is geconstateerd dat detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognoses tot 2050 die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn
De prognoses voor het aantal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges. De detailinformatie (bijvoorbeeld naar leeftijdsgroep of naar huishoudens) niet.

Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet meer te gebruiken. Deze informatie is dan ook verwijderd van de PBL-websites en van StatLine. De gegevens over het totaal aantal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied blijven beschikbaar.

Welke gemeenten groeien het sterkst en waar krimpt de bevolking?

Welke gemeenten groeien in de toekomst en welke gaan krimpen?

Volgens de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2022-2050 zullen vooral de grote en middelgrote steden (met ten minste 100 duizend inwoners) tot 2035 groeien, net als diverse randgemeenten rondom de grote steden. Amsterdam krijgt er naar verwachting in absolute zin de meeste inwoners bij, ruim 175 duizend. Ouder-Amstel groeit volgens de prognose tussen 2021 en 2035 relatief het sterkst, met 40,9 procent, gevolgd door Zuidplas (40,6 procent) en Diemen (28,2 procent).

Kleinere gemeenten aan de randen van het land krijgen de komende jaren naar verwachting juist te maken met krimp. Het gaat vooral om gemeenten in het noordoosten van Groningen, Drenthe, de Achterhoek. De gemeenten waar de bevolking naar verwachting het sterkst zal dalen zijn Eemsdelta (-12,6 procent), Meerssen (-9,5 procent) en Stein (-9,5 procent).