Dashboard Bevolkingsprognose

Welkom op het Dashboard Bevolkingsprognose. Dit dashboard geeft informatie over de prognoses die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt en de varianten van de toekomst die het CBS in samenwerking met het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) heeft opgesteld.

De prognose geeft de meest waarschijnlijke toekomstige ontwikkeling van de bevolking. Omdat de toekomst onzeker is, laten varianten verschillende toekomstbeelden van de bevolking zien als de ontwikkeling net iets anders verloopt.

Dit dashboard is ontwikkeld door het CBS in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.