Regionale prognose 2020-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2018

Regionale prognose 2020-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2018

Leeftijd Prognose(-interval) Regio-indeling 2018 Perioden Totale bevolking (x 1 000)
Totaal Prognose Nederland 2050JJ00 18.527,2
Totaal Prognose Groningen (PV) 2050JJ00 559,0
Totaal Prognose Friesland (PV) 2050JJ00 617,8
Totaal Prognose Drenthe (PV) 2050JJ00 475,8
Totaal Prognose Overijssel (PV) 2050JJ00 1.152,4
Totaal Prognose Flevoland (PV) 2050JJ00 495,7
Totaal Prognose Gelderland (PV) 2050JJ00 2.152,7
Totaal Prognose Utrecht (PV) 2050JJ00 1.464,2
Totaal Prognose Noord-Holland (PV) 2050JJ00 3.201,7
Totaal Prognose Zuid-Holland (PV) 2050JJ00 4.198,7
Totaal Prognose Zeeland (PV) 2050JJ00 383,1
Totaal Prognose Noord-Brabant (PV) 2050JJ00 2.747,0
Totaal Prognose Limburg (PV) 2050JJ00 1.078,9
Totaal Prognose Oost-Groningen (CR) 2050JJ00 119,0
Totaal Prognose Delfzijl en omgeving (CR) 2050JJ00 32,1
Totaal Prognose Overig Groningen (CR) 2050JJ00 407,9
Totaal Prognose Noord-Friesland (CR) 2050JJ00 299,0
Totaal Prognose Zuidwest-Friesland (CR) 2050JJ00 139,5
Totaal Prognose Zuidoost-Friesland (CR) 2050JJ00 179,3
Totaal Prognose Noord-Drenthe (CR) 2050JJ00 191,2
Totaal Prognose Zuidoost-Drenthe (CR) 2050JJ00 156,3
Totaal Prognose Zuidwest-Drenthe (CR) 2050JJ00 128,3
Totaal Prognose Noord-Overijssel (CR) 2050JJ00 388,1
Totaal Prognose Zuidwest-Overijssel (CR) 2050JJ00 156,1
Totaal Prognose Twente (CR) 2050JJ00 608,2
Totaal Prognose Veluwe (CR) 2050JJ00 738,4
Totaal Prognose Achterhoek (CR) 2050JJ00 388,5
Totaal Prognose Arnhem/Nijmegen (CR) 2050JJ00 770,7
Totaal Prognose Zuidwest-Gelderland (CR) 2050JJ00 255,2
Totaal Prognose Utrecht (CR) 2050JJ00 1.464,2
Totaal Prognose Kop van Noord-Holland (CR) 2050JJ00 374,3
Totaal Prognose Alkmaar en omgeving (CR) 2050JJ00 255,8
Totaal Prognose IJmond (CR) 2050JJ00 208,6
Totaal Prognose Agglomeratie Haarlem (CR) 2050JJ00 253,5
Totaal Prognose Zaanstreek (CR) 2050JJ00 190,8
Totaal Prognose Groot-Amsterdam (CR) 2050JJ00 1.647,4
Totaal Prognose Het Gooi en Vechtstreek (CR) 2050JJ00 271,4
Totaal Prognose Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR) 2050JJ00 479,8
Totaal Prognose Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2050JJ00 1.016,0
Totaal Prognose Delft en Westland (CR) 2050JJ00 272,0
Totaal Prognose Oost-Zuid-Holland (CR) 2050JJ00 382,4
Totaal Prognose Groot-Rijnmond (CR) 2050JJ00 1.618,4
Totaal Prognose Zuidoost-Zuid-Holland (CR) 2050JJ00 430,1
Totaal Prognose Zeeuwsch-Vlaanderen (CR) 2050JJ00 100,9
Totaal Prognose Overig Zeeland (CR) 2050JJ00 282,1
Totaal Prognose West-Noord-Brabant (CR) 2050JJ00 674,8
Totaal Prognose Midden-Noord-Brabant (CR) 2050JJ00 526,5
Totaal Prognose Noordoost-Noord-Brabant (CR) 2050JJ00 695,2
Totaal Prognose Zuidoost-Noord-Brabant (CR) 2050JJ00 850,4
Totaal Prognose Noord-Limburg (CR) 2050JJ00 280,1
Totaal Prognose Midden-Limburg (CR) 2050JJ00 232,3
Totaal Prognose Zuid-Limburg (CR) 2050JJ00 566,5
Totaal Prognose Flevoland (CR) 2050JJ00 495,7
Totaal Prognose Aa en Hunze 2050JJ00 23,8
Totaal Prognose Aalburg 2050JJ00 15,7
Totaal Prognose Aalsmeer 2050JJ00 32,7
Totaal Prognose Aalten 2050JJ00 24,5
Totaal Prognose Achtkarspelen 2050JJ00 26,7
Totaal Prognose Alblasserdam 2050JJ00 21,0
Totaal Prognose Albrandswaard 2050JJ00 24,4
Totaal Prognose Alkmaar 2050JJ00 111,8
Totaal Prognose Almelo 2050JJ00 70,4
Totaal Prognose Almere 2050JJ00 271,1
Totaal Prognose Alphen aan den Rijn 2050JJ00 129,4
Totaal Prognose Alphen-Chaam 2050JJ00 9,7
Totaal Prognose Ameland 2050JJ00 3,7
Totaal Prognose Amersfoort 2050JJ00 175,2
Totaal Prognose Amstelveen 2050JJ00 103,0
Totaal Prognose Amsterdam 2050JJ00 1.054,6
Totaal Prognose Apeldoorn 2050JJ00 162,3
Totaal Prognose Appingedam 2050JJ00 9,3
Totaal Prognose Arnhem 2050JJ00 173,1
Totaal Prognose Assen 2050JJ00 72,9
Totaal Prognose Asten 2050JJ00 18,5
Totaal Prognose Baarle-Nassau 2050JJ00 7,3
Totaal Prognose Baarn 2050JJ00 26,1
Totaal Prognose Barendrecht 2050JJ00 50,6
Totaal Prognose Barneveld 2050JJ00 67,0
Totaal Prognose Bedum 2050JJ00 10,2
Totaal Prognose Beek (L.) 2050JJ00 14,5
Totaal Prognose Beemster 2050JJ00 13,3
Totaal Prognose Beesel 2050JJ00 12,0
Totaal Prognose Berg en Dal 2050JJ00 33,7
Totaal Prognose Bergeijk 2050JJ00 20,2
Totaal Prognose Bergen (L.) 2050JJ00 11,9
Totaal Prognose Bergen (NH.) 2050JJ00 30,0
Totaal Prognose Bergen op Zoom 2050JJ00 68,3
Totaal Prognose Berkelland 2050JJ00 41,8
Totaal Prognose Bernheze 2050JJ00 30,1
Totaal Prognose Best 2050JJ00 30,1
Totaal Prognose Beuningen 2050JJ00 26,8
Totaal Prognose Beverwijk 2050JJ00 45,2
Totaal Prognose De Bilt 2050JJ00 42,7
Totaal Prognose Binnenmaas 2050JJ00 31,4
Totaal Prognose Bladel 2050JJ00 21,8
Totaal Prognose Blaricum 2050JJ00 12,7
Totaal Prognose Bloemendaal 2050JJ00 23,7
Totaal Prognose Bodegraven-Reeuwijk 2050JJ00 39,5
Totaal Prognose Boekel 2050JJ00 11,0
Totaal Prognose Ten Boer 2050JJ00 5,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Er is geconstateerd dat detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognoses die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. De prognoses voor het aantal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges. De detailinformatie (bijvoorbeeld naar leeftijdsgroep of naar huishoudens) niet. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet meer te gebruiken. Deze informatie is daarom van StatLine verwijderd. De gegevens die in de tabel beschikbaar zijn, kunnen gebruikt worden.

Deze tabel bevat cijfers over de toekomstige omvang (uitgesplitst naar leeftijd) van de bevolking van Nederland per regio. In de tabel zijn ook prognose-intervallen opgenomen.

In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten. De periode waarvoor de prognose is bepaald, loopt nu van 2019 tot 2050. De cijfers zijn gebaseerd op de regionale indeling van 2018.

Gegevens beschikbaar vanaf: (prognoseperiode) 2020

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 12 juli 2023:
Uit deze tabel zijn de detailleringen naar leeftijd verwijderd. Er is geconstateerd dat de detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolking- en huishoudensprognoses die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet te gebruiken. De prognosecijfers van het totaal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
PBL en CBS kunnen de betreffende prognoses niet op afzienbare termijn herzien.

Toelichting onderwerpen

Totale bevolking
Bevolking in Nederland, 1 januari.

Bevolking
De bewoners van een bepaald gebied.
In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.