De Heerlense vestiging van CBS, met op de voorgrond een bord met het CBS-logo en de tekst "Centraal Bureau voor de Statistiek".

Bevolkingsteller

1 7 4 6 9 7 9 4
Realtime prognose
Bron: CBS


Hoeveel mensen wonen nu in Nederland?

Eind november 2020 telde Nederland 17 474 677 inwoners. Dat is het cijfer uit de registraties. De bevolkingsteller geeft een schatting van het aantal inwoners van Nederland op dit moment. Dit gebeurt op basis van informatie uit het verleden en patronen van geboorte, sterfte en migratie per maand. Vanwege de coronapandemie zijn er echter de afgelopen maanden meer mensen overleden en minder mensen gemigreerd. Daardoor sluit de eerdere verwachte ontwikkeling op basis van de patronen in het verleden minder goed aan bij de realiteit.

Hoeveel groeit de bevolking op een doorsneedag?

Op een gemiddelde dag in een jaar worden ongeveer 440 kinderen geboren, en overlijden 430 mensen. Verder vestigen zich gemiddeld 665 immigranten per dag in Nederland, terwijl er 475 emigranten vertrekken. De bevolking van Nederland groeit met gemiddeld 195 personen per dag. Daarin zijn ook correcties verwerkt die niet door de gemeenten verklaard kunnen worden vanuit hun registers, zoals niet gemeld vertrek naar het buitenland.

Hoe snel groeit de bevolking nu?

De bevolking groeit niet elke dag even snel. Het groeitempo varieert van dag tot dag, van maand tot maand en van jaar tot jaar. Op een werkdag worden er meer kinderen geboren dan in het weekend, in de zomer worden er meer kinderen geboren en overlijden er minder mensen dan in de winter, in het najaar komen er meer immigranten. De bevolkingsteller houdt hier rekening mee.

Wat is de bevolkingsteller precies?

De bevolkingsteller is een schatting, en geen real-time weergave van de bevolkingsontwikkeling. De teller gaat niet direct omhoog zodra een kind wordt geboren of een immigrant zich inschrijft, en ook niet meteen omlaag als iemand overlijdt of uit Nederland vertrekt. Deze gebeurtenissen komen pas bij het CBS binnen nadat ze geregistreerd zijn bij een gemeente. En ook die registratie gebeurt niet meteen: een geboorte moet binnen drie werkdagen en een overlijden binnen zes werkdagen gemeld worden bij de gemeente, en een immigrant schrijft zich vaak pas na een tijdje in als inwoner.

Daarom maakt CBS vooraf al een schatting van de groei. Zo is het inwonertal volgens de bevolkingsteller vandaag geschat op basis van het voorlopige cijfer van de eerste dag van de vorige maand, aangevuld met de verwachte groei in deze periode van het jaar en de verschillen tussen week- en werkdagen.

Het gaat hier alleen om de ingeschreven bevolking en niet om bijvoorbeeld illegalen of asielzoekers die wel in Nederland verblijven maar nog niet in de gemeentelijke bevolkingsregisters zijn ingeschreven.

Waar vind ik meer cijfers over het aantal inwoners van Nederland?

Elke maand publiceert het CBS nieuwe cijfers over geboorte, sterfte, immigratie en emigratie in de database StatLine. Regelmatig komen er nieuwsberichten uit over bevolking.