Zoekresultaten

158 resultaten voor keyword:bevolkingsprognose
158 resultaten voor keyword:bevolkingsprognose

Pagina 2 van 7

In 2050 zijn er twee tot drie keer zoveel 80-plussers als nu

Het aantal mensen van 80 jaar of ouder zal naar verwachting stijgen van ruim 800 duizend in 2021 naar tussen de 1,5 en 2,6 miljoen in 2050. De bevolking van 20 tot 65 jaar zal veel minder sterk...

Artikelen

Prognose bevolking; kerncijfers, 2020-2070

Bevolkingsprognose; bevolkingsomvang, levend geboren kinderen, overledenen en migratie, inclusief prognose-intervallen

Cijfers

Prognose bevolking; geslacht, leeftijd, achtergrond en generatie, 2021-2070

Bevolkingsprognose; bevolkingsomvang (op 1 januari) naar migratieachtergrond, generatie, leeftijd en geslacht

Cijfers

Prognose: Bevolking blijft komende 50 jaar groeien

De Nederlandse bevolking blijft groeien. Na een groeivertraging in 2020, door corona, neemt naar verwachting het inwonertal weer meer toe in de komende decennia. De bevolkingsprognose loopt tot 2070,...

Artikelen

Bevolkingsprognose 2020-2070:

Hoe ontwikkelt de Nederlandse bevolking zich qua omvang en samenstelling tot 2070?

Publicaties

Prognose levensverwachting 65-jarigen: 20,82 jaar in 2026

De prognose van 2020 voor de levensverwachting van 65-jarigen is 20,82 jaar in 2026, vrijwel hetzelfde als in de prognose vorig jaar. Dit cijfer gebruikt de minister voor het bepalen van de...

Artikelen

Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2020-2050

Het CBS heeft een nieuwe bevolkingsprognose gemaakt voor de gemeenten van Caribisch Nederland.

Artikelen

De invloed van corona op onze levensverwachting

Voor de komende jaren is de verwachting dat de levensverwachting na corona weer terug zal gaan naar het oude niveau. De verwachting is dus dat corona, hoewel het een grote impact heeft gehad op de...

Publicaties

Kernprognose 2019-2060: 19 miljoen inwoners in 2039

Volgens de Kernprognose van het CBS groeit de Nederlandse bevolking door tot 19,6 miljoen inwoners in 2060, vooral veroorzaakt door internationale migratie.

Publicaties

Prognose bevolking; geslacht en leeftijd, 2020-2060

Kernprognose; Bevolkingsomvang naar leeftijd en geslacht

Cijfers

Prognose bevolking; kerncijfers, 2019-2060

Kernprognose; Bevolkingsomvang, demografische druk, geboorte, vruchtbaarheidscijfers, sterfte, levensverwachting en migratie

Cijfers

Prognose bevolking naar migratieachtergrond (2019-2060)

Eind 2019 telt Nederland 17,4 miljoen inwoners, van wie 13,2 miljoen inwoners met een Nederlandse achtergrond en 4,2 miljoen inwoners (24 procent) met een migratieachtergrond.

Artikelen

Kernprognose 2019-2060: 19 miljoen inwoners in 2039

Volgens de nieuwste prognose groeit de Nederlandse bevolking door tot 19,6 miljoen inwoners in 2060. Internationale migratie speelt een belangrijke rol bij de toekomstige bevolkingsgroei.

Artikelen

Prognose: 19 miljoen inwoners in 2039

De Nederlandse bevolking zal naar verwachting de komende decennia blijven groeien, tot bijna 19,6 miljoen inwoners in 2060. In 2024 bereikt het inwonertal naar verwachting de 18 miljoen, in 2039 de...

Artikelen

Prognose levensverwachting 65-jarigen

Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,75 jaar zal zijn in 2025. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen. De prognose van de...

Artikelen

Prognose 2019-2050: woningbouwveronderstellingen

Beschrijving van het model en de woningbouwveronderstellingen die gebruikt zijn bij het maken van de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050.

Publicaties

PBL/CBS Regionale prognose 2019–2050 Belangrijkste uitkomsten

De Regionale prognose 2019–2050 geeft een beeld van de ontwikkeling (groei en krimp) van de Nederlandse bevolking en van huishoudens per COROP-gebied en gemeente.

Artikelen

Prognose 2019-2050: Demografische veronderstellingen

Beschrijving van het model en de demografische veronderstellingen die de basis vormen van de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019-2050.

Publicaties

Sterke groei in steden en randgemeenten verwacht

Tot 2035 zal 1 op de 5 gemeenten krimpen, vooral aan de randen van Nederland. Grote steden en randgemeenten zullen meer inwoners tellen. De meeste gemeenten zullen verder vergrijzen, vooral de...

Artikelen

PBL/CBS Regionale prognose 2016-2040: Monitoring

Evaluatie van de Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016-2040 voor de periode 2016 tot 2018.

Publicaties

Gezonde levensverwachting; onderwijsniveau; 2011/2014 – 2015/2018

Gezonde levensverwachting, opleidingsniveau, , ervaren (geestelijke) gezondheid, lichamelijke beperkingen, chronische ziektes, sterftekans

Cijfers

Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2019-2050

Buitenlandse migratie is de belangrijkste component van de bevolkingsontwikkeling op de drie eilanden.Aanvankelijk zal het inwonertal groeien om daarna te stagneren; deze stagnatie kan zelfs leiden...

Publicaties

Ruim 2 duizend honderdplussers

Op 1 januari 2019 woonden er 2 189 honderdplussers in Nederland. Dat zijn er 9 meer dan een jaar eerder en 36 minder dan in 2017. 85 procent van de honderdplussers is vrouw. In de provincie Zeeland...

Artikelen

Microdata CBS voor startende onderzoekers

het startschot voor een call waarmee een aantal onderzoekers via ODISSEI gratis toegang tot de microdata van het CBS kunnen krijgen.

Artikelen

Onderzoek naar trends in sterftestatistieken

Om weloverwogen besluiten te kunnen nemen, willen schoolbesturen, beleidsmakers, politici en andere beslissers zicht hebben op toekomstige bevolkingstrends.

Artikelen