Zoekresultaten

158 resultaten voor keyword:bevolkingsprognose
158 resultaten voor keyword:bevolkingsprognose

Pagina 3 van 7

Prognose bevolking; kerncijfers, 2018-2060

Kernprognose; Bevolkingsomvang, demografische druk, geboorte, vruchtbaarheidscijfers, sterfte, levensverwachting en migratie

Cijfers

Prognose bevolking; geslacht en leeftijd, 2019-2060

Kernprognose; Bevolkingsomvang naar leeftijd en geslacht

Cijfers

Prognose bevolking naar migratieachtergrond

Welk deel van de bevolking heeft in 2060 een migratieachtergrond? Volgens de laatste CBS-prognose zal dat ruim een derde zijn.

Artikelen

Prognose: 18 miljoen inwoners in 2029

In 2030 zal Nederland ruim 18 miljoen inwoners tellen, zo is de prognose. Bijna een kwart zal dan 65-plus zijn. De bevolking in 2060 ligt waarschijnlijk tussen 17,3 miljoen en 19,9 miljoen inwoners

Artikelen

Kernprognose 2018-2060: immigratie blijft hoog

Prognose van de bevolking voor de periode 2018-2060.

Artikelen

Regionale prognose 2017-2040; bevolking, intervallen, regio-indeling 2015

Regionale prognose: Intervallen van de bevolking, naar leeftijd, regionale indeling 2015

Cijfers

Prognose levensverwachting 65-jarigen

Hoelang kunnen 65-jarigen nog verwachten te leven in de toekomst? De prognose van het CBS voor de levensverwachting op 65 jaar is 20,63 jaar voor 2024.

Artikelen

Bevolkingsprognose 2017-'60 veronderstellingen migratie

Veronderstellingen over immigratie en emigratie die gebruikt worden bij het opstellen van de bevolkingsprognose.

Artikelen

Accurate wijk- en buurtindeling levert nuttige cijfers

Een goede buurtindeling draagt bij aan duidelijke cijfers over bevolkingssamenstelling, woningen, criminaliteit, energiegebruik en de aanwezigheid van voorzieningen.

Artikelen

Projecties gezonde levensverwachting 2018 en 2014

De projecties voor de gezonde levensverwachting in 2040 komen in 2018 lager uit dan in 2014

Artikelen

Steeds langer leven zonder beperkingen

De levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen en in goede gezondheid zal tot 2040 verder toenemen

Artikelen

Prognose personen in huishoudens; leeftijd, burgerlijke staat, 2016-2060

Huishoudensprognose; Kind, alleenstaand, samenwonend, ouder, overig lid, in institutionele huishouden, naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat

Cijfers

Prognose huishoudens naar type; leeftijd, burgerlijke staat, 2016-2060

Huishoudensprognose; Particuliere huishoudens, eenpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens, naar leeftijd en burgerlijke staat

Cijfers

Veronderstellingen kindertal, levensduur en migratie

Veronderstellingen voor de Bevolkingsprognose 2017-2060

Artikelen

Prognose bevolking; kerncijfers, 2017-2060

Bevolkingsprognose; Bevolkingsomvang, levendgeborenen, overledenen en migratie, inclusief prognose-intervallen

Cijfers

18,4 miljoen inwoners in 2060

Uitkomsten van de Bevolkingsprognose 2017-2060

Artikelen

Prognose: 18,4 miljoen inwoners in 2060

Volgens de bevolkingsprognose 2017-2060 groeit het aantal inwoners naar 18,4 miljoen

Artikelen

Prognose bevolking; geslacht, leeftijd en migratieachtergrond, 2018-2060

Bevolkingsprognose; Bevolkingsomvang (op 1 januari) naar migratieachtergrond, generatie, leeftijd en geslacht

Cijfers

Onzekerheidsmarges regionale bevolkingsprognose

Onzekerheidsmarges rond regionale bevolkings- en huishoudensprognose van PBL/CBS en de methode die daarvoor is gebruikt

Artikelen

Methode prognose-intervallen regionale prognose

Beschrijving van methode voor schatten onzekerheidsintervallen rond de uitkomsten van de PBL/CBS regionale prognose.

Artikelen

Levensverwachting 65-jarigen

De levensverwachting van 65-jarigen neemt toe. In 2023 zal deze 20,5 jaar zijn, volgens de CBS-prognose.

Artikelen

De uitvaartbranche: een bescheiden groeier

Uitvaartbedrijven waren in 2015 goed voor een (netto) omzet van 1,15 miljard euro

Artikelen

Prognose ‘16-‘40: woningbouwveronderstellingen

Op welke manier worden woningbouwveronderstellingen meegenomen in de regionale prognose

Artikelen

Regionale verschillen vruchtbaarheid

Welke factoren leiden tot regionale verschillen in de vruchtbaarheid?

Artikelen

Aantal 100-plussers verdubbeld in 20 jaar

Op 1 januari 2017 woonden in Nederland 2 225 honderdplussers, ruim tweemaal zoveel als twintig jaar geleden

Artikelen