Verkenning Bevolking 2050 Caribisch Nederland

Varianten van de bevolking van Caribisch Nederland naar wooneiland, leeftijd en geboorteregio, in 2050.

In de Verkenning Bevolking 2050 Caribisch Nederland wordt beschreven hoe het inwonertal en de bevolkingssamenstelling in 2050 zouden zijn bij uiteenlopende ontwikkelingen van de internationale migratie. Deze tabellenset bevat de veronderstellingen en uitkomsten van deze analyse.

Bekostigd door ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.