Zoekresultaten

260 resultaten voor keyword:overheid
260 resultaten voor keyword:overheid

Pagina 9 van 11

Hogere belastingontvangsten en aardgasbaten zorgen voor overschot Rijk in 2005

De inkomsten van het Rijk stegen in 2005 tot ruim 133 miljard euro. Vooral de toegenomen belastingontvangsten en aardgasbaten zorgden voor hogere inkomsten. Het vorderingentekort is hierdoor...

Artikelen

Sociaal-economische trends: 3e kwartaal 2006

Statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen

Artikelen

Allochtonen bij de overheid; uitkomsten en toelichting

Deze tabellenset geeft een overzicht van banen van werknemers met een arbeidsduur van twaalf of meer uur per week bij de overheid. De focus ligt op het aantal allochtone werknemers in de...

Artikelen

Uitgaven huishoudens hoger dan inkomsten

De Nederlandse economie is in 2005 met 1,5 procent gegroeid. Het voor inflatie gecorrigeerde inkomen van huishoudens is echter opnieuw afgenomen.

Artikelen

Overschot provincies in 2004 weer toegenomen

Het vorderingensaldo van provincies is de laatste twee jaren fors verbeterd. Sinds 2001 is de bijdrage van de provincies aan het vorderingensaldo van de sector lokale overheid steeds positiever. Was...

Artikelen

Beloningsverschillen verklaard? Verschillen in uurloon bij de overheid, 2004

Dit rapport beschrijft de banen en de uurlonen van werknemers bij de overheid in 2004. Centraal staan verschillen in uurlonen tussen autochtonen en allochtonen, tussen mannen en vrouwen, tussen...

Artikelen

Economie groeit 2,9 procent in het eerste kwartaal van 2006

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2006 flink gegroeid. Het bruto binnenlands product (BBP) was 2,9 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is de hoogste groei in ruim vijf jaar.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Overheidstekort daalt fors in 2005

Het EMU-saldo van de overheid over 2005 is uitgekomen op -0,3 procent van het BBP. Het overheidstekort blijft daarmee ruimschoots onder de Europese norm van 3 procent.

Artikelen

Overheidstekort 2005 daalt fors

Het EMU-saldo van de overheid over 2005 is uitgekomen op -0,3 procent van het BBP. Het overheidstekort blijft daarmee ruimschoots onder de Europese norm van 3 procent.

Artikelen

Opbrengst gemeentelijke heffingen daalt fors door wijziging OZB

In 2006 ontvangen gemeenten 8,9 procent minder uit gemeentelijke heffingen dan een jaar eerder. De daling is het gevolg van de afschaffing van de onroerendezaakbelasting (OZB) voor gebruikers van...

Artikelen
Artikelen

Lijst van alle verschenen publicaties "Methoden en Onderzoek"

In de reeks Methoden en Onderzoek worden onderwerpen met betrekking tot de Nationale rekeningen behandeld. Bij de keuze van de beschreven onderwerpen ligt de nadruk op praktische zaken die niet...

Artikelen

Financiën van het secundair onderwijs, 1998-2003

In 2003 bedroegen de totale exploitatielasten van het door de overheid bekostigde secundair onderwijs 9,0 miljard euro. Hiertegenover stonden de baten uit onder meer rijks- en overige...

Artikelen

Gemeenten grootste geldschieters cultuur, sport en recreatie

De Nederlandse overheid speelt bij de financiering van kunst, cultuurbeheer en –verspreiding, sport en recreatie een belangrijke rol. Zij maakt de activiteiten mogelijk door het verstrekken van onder...

Artikelen
Artikelen

Forse daling vorderingentekort Rijk in 2004

In 2004 stegen de inkomsten van het Rijk met 4,2 miljard euro tot een niveau van ruim 121 miljard euro; de uitgaven daalden met 0,6 miljard euro tot 130 miljard. Het vorderingentekort van het Rijk is...

Artikelen

Banen en lonen van werknemers, 2003

Sociaal-economische Trends, 3e kwartaal 2005

Artikelen

Overheidstekort daalt naar 2,3 procent

Het EMU-saldo van de overheid over 2004 is uitgekomen op –2,3 procent van het BBP. Daarmee ligt het tekort weer onder de Europese norm van 3 procent. In 2003 was het tekort nog 3,2 procent. De daling...

Artikelen