Aantal vacatures scherp gedaald

  • Nog 198 duizend vacatures
  • Daling van 54 duizend vacatures
  • Vooral in bedrijfsleven minder vacatures
  • Flink lagere vacaturegraad
  • Veel minder vacatures ontstaan

Het aantal openstaande vacatures is in het vierde kwartaal van 2008 scherp gedaald ten opzichte van het derde kwartaal. De daling bedroeg 54 duizend. Zo een grote terugval is sinds het begin van de reeks in 1989 niet door het CBS waargenomen. Vooral in het bedrijfsleven is het aantal vacatures flink gedaald. Eind december 2008 telde Nederland, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, nog 198 duizend vacatures. Het lagere aantal vacatures vertaalde zich ook in een lagere vacaturegraad. De sterke daling van het aantal vacatures kwam vooral doordat er minder vacatures zijn ontstaan.

Eind september 2007 stond het aantal openstaande vacatures op recordhoogte. In de vier jaar daarvoor was het aantal vacatures bijna verdrievoudigd. Na september 2007 veranderde er een jaar lang betrekkelijk weinig. Met de scherpe daling in het vierde kwartaal van 2008 is er nu duidelijk sprake van een omslag. De ontwikkeling van het aantal vacatures liep parallel met de economische groei. In het vierde kwartaal kromp de economie voor het eerst in vijf jaar.

Vooral in het bedrijfsleven is het aantal vacatures gedaald. De grootste daling in het vierde kwartaal deed zich voor in de commerciële dienstverlening, van 138 duizend naar 105 duizend. Deze sector omvat onder andere de handel, zakelijke dienstverlening en financiële instellingen zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. Ook in de industrie en bouwnijverheid deed zich een sterke daling voor, van 45 naar 30 duizend. In de zorg, bij de overheid en in het onderwijs daalde het aantal vacatures licht.

Door de sterke daling van het aantal vacatures kwam ook de vacaturegraad flink lager uit. Eind december 2008 waren er gemiddeld 23 vacatures per duizend banen. Een jaar eerder stond de vacaturegraad nog op 31. De vacaturegraad nam het sterkste af bij de bouwnijverheid en de financiële instellingen.

Het aantal vervulde vacatures ligt ongeveer op het niveau van het jaar ervoor, maar er zijn veel minder vacatures ontstaan. In het vierde kwartaal van 2008 ontstonden 204 duizend vacatures, 56 duizend minder dan een jaar eerder. Dit is het laagste aantal ontstane vacatures in vier jaar tijd. Het aantal vervulde (inclusief vervallen) vacatures bedroeg 254 duizend.
Opvallend is het grote aantal vervallen vacatures: bijna 34 duizend. Doorgaans vervallen er minder dan 20 duizend vacatures in een kwartaal.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.