Herziene versie: Kosten natuur- en landschapsbeheer blijven ongeveer gelijk

Dit artikel is een aangepaste versie van het artikel dat op 20 augustus 2007 is verschenen.

De kosten die in Nederland worden gemaakt voor natuur- en landschapsbeheer kwamen in 2005 uit op zo’n 880 miljoen euro.
De kosten die voor rekening van de overheid komen, liggen sinds 2001 vrijwel vast op een bedrag net boven de 500 miljoen euro. De kosten die voor rekening van het bedrijfsleven en particuliere natuurbeschermingsorganisaties (NBO’s) komen, zijn sinds 2003 nauwelijks veranderd en liggen rond de 400 miljoen euro. Strikt genomen liggen de kosten van de NBO’s lager. Tot 2005 werden hun uitgaven naar het buitenland in de kosten meegenomen; nu worden zij apart onderscheiden. De activiteiten van de particuliere natuurbeschermingsorganisaties worden in belangrijke mate mogelijk gemaakt door bijdragen van huishoudens. In 2005 ging het om 135 miljoen euro. Dit bedrag komt onder andere uit contributies, giften, nalatenschappen en bijdragen uit loterijen.

Netto kosten natuur- en landschapsbeheer

Netto kosten natuur- en landschapsbeheer

Bron: StatLine, Kosten en financiering natuur- en landschapsbeheer