Opbrengst rijksbelastingen stijgt slechts 2 procent in 2008

In 2008 bedroeg de belastingopbrengst voor de rijksoverheid iets minder dan 136 miljard euro. Dat is een toename van bijna 2 procent ten opzichte van 2007. De opbrengst groeide hiermee in 2008 duidelijk minder dan in de periode 2005-2007. Toen was de toename gemiddeld 8 procent per jaar.

Opbrengst rijksbelastingen

Opbrengst rijksbelastingen

Krimp in het vierde kwartaal 2008

Over de eerste drie kwartalen van 2008 was de belastingopbrengst voor het Rijk nog 5 procent hoger dan in dezelfde periode van 2007. Het vierde kwartaal vertoonde echter een krimp van 6 procent. Dat is toe te schrijven aan de combinatie van een flink hoge opbrengst in het vierde kwartaal van 2007 en de verslechterde economische situatie in de laatste maanden van 2008.

Opbrengst rijksbelastingen, 2008

Opbrengst rijksbelastingen, 2008

Minder bedrijvigheid, minder belastinginkomsten

Het waren vooral de krimpende markt voor koopwoningen, de teruggelopen autoverkopen en de verminderde consumptiegroei die in de laatste maanden van 2008 een rem op de belastinginkomsten van de rijksoverheid zetten.

De invoering van twee nieuwe milieubelastingen (op vliegtickets en verpakkingen) en de tariefverhogingen bij tabak, wijn, energie, kansspelen en verzekeringen zorgden voor enige compensatie.

Bijna 20 miljard euro naar provincies en gemeenten

Is de belastingopbrengst van het Rijk in hoge mate gevoelig voor de economische situatie, de belastingopbrengst van gemeenten en provincies is vooral afhankelijk van de ontwikkeling van de jaarlijkse belastingtarieven. Gemeenten en provincies krijgen jaarlijks een deel van de opbrengst van de rijksbelastingen.

In 2008 belandde bijna 20 miljard euro bij de decentrale overheden. De opbrengst van de eigen belastingheffing door gemeenten, provincies en waterschappen is voor 2008 geraamd op ruim 10 miljard euro.

Laurens Cazander

Bron:
StatLine, Rijk: belastingopbrengst volgens ESR

Visualisatie, Ontwikkeling en verdeling van de diverse belastingsoorten van Rijk, provincies en gemeenten vanaf 2000