Overheidsprogramma's sport

Het Rijk financiert een aantal gerichte programma’s waarmee het specifieke doelstellingen wil bereiken. Met het programma Meedoen Allochtone Jongeren wil het Rijk de sportdeelname van allochtone jongeren bevorderen, de ontmoeting van allochtone en autochtone jeugd in de sport stimuleren en overlast en probleemgedrag voorkomen. Om dit te bereiken werkt het Rijk samen met elf grote gemeenten, diverse sportverenigingen en negen sportbonden.
Het programma Buurt, Onderwijs en Sport wordt uitgevoerd in samenwerking met scholen, buurtorganisaties en gemeenten. Doel van dit programma is het bevorderen van een gezonde leefstijl van jongeren en het terugdringen van onderwijs- en opvoedingsachterstanden.
Met het Masterplan Arbitrage probeert het Rijk sportbonden te helpen het tekort aan scheidsrechters en de imagoproblemen van arbiters op te lossen. Tevens beoogt het Rijk een toename van het aantal jonge, allochtone en vrouwelijke scheidsrechters.