Overheid geeft steeds minder uit aan media

In 2006 bedroegen de overheidsuitgaven aan media 897 miljoen euro. Dat is 22 procent minder dan in 1999, gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Het Rijk nam met 758 miljoen euro het merendeel van de kosten voor zijn rekening. Het geld gaat vooral naar de televisiezenders Nederland 1, 2 en 3 en de radiozenders Radio 1, 2, 3, 4 en 5. De provincies en gemeenten financieren de lokale en regionale televisie- en radiostations.

De teruglopende overheidsuitgaven aan media zijn vooral toe te schrijven aan bezuinigingen van het Rijk. Verder spelen lagere reclameopbrengsten een rol. Deze reclameopbrengsten worden door de overheid gebruikt voor de financiering van de media. De inkomsten uit reclame liepen onder meer terug door de laagconjunctuur in de periode 2000–2003, de toenemende concurrentie van internet en commerciële zenders en het verlies van de uitzendrechten van het eredivisievoetbal in 2005. Vanaf het komende seizoen zijn de samenvattingen van de eredivisie overigens weer terug bij de publieke omroep. De uitgaven van de provincies en gemeenten waren in de periode 2000–2006 redelijk constant.

Uitgaven door overheid aan media (in constante prijzen)

Uitgaven door overheid aan media (in constante prijzen)

Bron: StatLine, Overheid; uitgaven cultuur, sport en recreatie