Overheidsuitgaven Nederland lager dan gemiddeld in de EU

In 2008 gaf de Nederlandse overheid 270,3 miljard euro uit. Dat komt overeen met 45,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De overheidsuitgaven in Nederland liggen daarmee onder het EU-gemiddelde dat uitkomt op 46,8 procent van het bbp.

Overheidsuitgaven Nederland en EU, 2000-2008

Overheidsuitgaven Nederland en EU, 2000-2008

Britse en Ierse overheid sterk in omvang toegenomen

Tussen 2000 en 2008 is de omvang van de Nederlandse overheid licht gestegen, met 1,3 procentpunt bbp. Gedurende de gehele periode lagen de Nederlandse overheidsuitgaven iets onder het EU-gemiddelde. De toename van de omvang van de Europese overheden gemiddeld bedroeg over de periode 2000-2008 1,6 procentpunt bbp. Vooral in 2008 (met 1,1 procentpunt bbp) groeide de omvang van de overheden. Dat heeft te maken met de wereldwijde economische teruggang.

Met name in Ierland en het Verenigd Koninkrijk nam de omvang van de overheid fors toe. De grootte van de Britse overheid is in acht jaar de tijd van ver onder het EU-gemiddelde naar boven het EU-gemiddelde geschoven. In Slowakije zijn de overheidsuitgaven sterk gedaald. Dat komt onder meer door een politieke keuze voor een kleinere overheid. Ook de, succesvolle, poging het overheidstekort te beperken om toe te treden tot de eurozone heeft een rol gespeeld. Acht jaar geleden hoorde Slowakije nog bij de Europese landen met relatief de hoogste overheidsuitgaven. In 2008 gaf Slowaakse overheid relatief het minste uit van alle EU-landen.

Overheidsuitgaven, mutatie 2000-2008

Overheidsuitgaven, mutatie 2000-2008

Duitsland koploper sociale uitkeringen

In 2008 hebben alle EU-landen samen 2,4 biljoen euro besteed aan de sociale uitkeringen. Dat komt overeen met ongeveer 20 procent van het bbp. Vanaf 2006 ligt het aandeel van de uitgaven aan sociale uitkeringen als percentage van het bbp in Nederland boven het EU-gemiddelde. Dit komt door de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006.

Duitsland besteedt van alle EU-landen relatief het meest aan sociale uitkeringen. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland geven overigens minder uit aan sociale zekerheid dan gemiddeld in de EU.

 Uitgaven aan sociale uitkeringen, 2008 

 Uitgaven aan sociale uitkeringen, 2008

Guihong Chi en Rudolf Timmermans

Bron: Eurostat, Overheidsuitgaven