Elke week stoppen meer dan 50 boeren

Het aantal landbouwbedrijven in Nederland is de laatste vijftien jaar afgenomen van 120,1 duizend tot 76,7 duizend. Dat komt neer op een afname van gemiddeld 55 boerenbedrijven per week. In de periode 2000-2003 hielden er wekelijks zelfs bijna 80 boerenbedrijven op te bestaan. Dat was met name toe te schrijven aan de opkoopregelingen van de overheid, waardoor vooral veel intensieve veehouderijbedrijven stopten. In 2004 stopten wekelijks nog ongeveer 30 boerenbedrijven. Daarna is het tempo waarmee Nederland zijn boeren kwijt raakt, weer gestegen. In het laatste jaar verminderde het aantal boerenbedrijven opnieuw met ruim 50 per week.

Aantal land- en tuinbouwbedrijven

90101g1