Forse toename gebruik bestrijdingsmiddelen door gemeenten

De overheid heeft in 2005 bijna 54 duizend kg chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt bij het onderhoud van openbare terreinen. Dit is 12 duizend kg (28 procent) meer dan in 2001. Het gaat vrijwel uitsluitend om onkruidbestrijdingsmiddelen. In beplantingen binnen de de bebouwde kom steeg het gebruik ten opzichte van 2001 met 18 procent. Het gebruik op sportvelden daalde daarentegen, met 10 procent. Op (half)verhardingen zoals wandel- en rijwielpaden, goten, stenige dijkglooiingen, spoorbanen e.d. is bijna 30 duizend kg chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt, 45 procent meer dan in 2001. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen op spoorbanen neemt met 5 procent geleidelijk toe.

Gemeenten zijn met afstand de grootste gebruikers van bestrijdingsmiddelen. In 2005 is hun gebruik bijna 46 duizend kg. Dat is 37 procent meer dan in 2001. Bij onderhoud van verhardingen door gemeenten is het gebruik zelfs met ruim 10 duizend kg (54 procent) toegenomen.

Chemische bestrijding door de overheid

Chemische bestrijding door de overheid

Bron: StatLine, Chemische bestrijding door de overheid