Overheid profiteert van sterke stijging opbrengsten uit olie- en gaswinning

De winning van aardolie en aardgas in Nederland bracht in 2006 het hoogste bedrag op sinds 1990. Grotendeels vloeit dit in de vorm van aardgasbaten naar de overheid. De waarde van de aardolie- en aardgasreserves die nog in de Nederlandse bodem zit, nam de laatste jaren ook flink toe. De omvang van die olie- en gasreserves daalt daarentegen gestaag.

Olie- en gaswinning levert flink meer op

De netto-opbrengst uit de olie- en gaswinning in ons land nam de afgelopen jaren flink toe. In 2006 leverde de olie- en gaswinning 13 miljard euro op, het hoogste bedrag sinds 1990. Dit is vooral te danken aan de prijsstijgingen van aardolie en aardgas. De jaarlijks gewonnen hoeveelheid aardgas en aardolie lag vanaf 2000 namelijk gemiddeld iets lager dan in de jaren daarvoor.

Netto-opbrengst aardolie- en aardgaswinning in Nederland

Netto-opbrengst aardolie- en aardgaswinning in Nederland

80 procent voor de overheid

De overheid incasseerde in de periode 1990-2006 gemiddeld 80 procent van de netto-opbrengst van de olie- en gaswinning in ons land, de zogenaamde aardgasbaten. In 2006 bedroegen deze aardgasbaten 10 miljard euro en vertegenwoordigden  ongeveer 7 procent van de totale inkomsten van de rijksoverheid.

Waarde van reserves stijgt tot 120 miljard

Door de prijsstijgingen van olie en gas nam ook de waarde van de resterende aardolie- en aardgasreserves in de Nederlandse bodem toe. Eind 2006 hadden deze reserves een waarde van ruim 120 miljard euro. Sinds 1990 is de waarde niet zo hoog geweest, dit terwijl de omvang van de reserves is afgenomen.

Waarde aardolie- en aardgasreserve (eindejaarscijfers) 

Waarde aardolie- en aardgasreserve (eindejaarscijfers)

Olie- en gasreserves slinken

De omvang van de Nederlandse aardolie- en aardgasreserves daalt gestaag sinds eind jaren zestig. Eind 2006 resteerde ruim 1 400 miljard kubieke meter aardgas. Twee derde van de oorspronkelijke aardgasreserve is inmiddels uit de grond gewonnen. Dat is meer dan de totale omvang van het gasveld in Groningen. Van de oorspronkelijke aardoliereserve is zelfs meer dan driekwart al gewonnen.

Aardgasreserve in Nederland (eindejaarscijfers)

Aardgasreserve in Nederland (eindejaarscijfers)

Cor Graveland en Erik Veldhuizen

Bron: Milieurekeningen 2006, hoofdstuk 7. Aardolie en aardgasreserves.