Overheidsuitgaven aan sport piekten in 2006

De Nederlandse overheden hebben in 2006 bijna 1,4 miljard euro uitgegeven aan sport. Gecorrigeerd voor de inflatie is dat ruim 9 procent meer dan in 2005. Van 2003 tot en met 2005 stagneerden de overheidsuitgaven aan sport nog.

Reële overheidsuitgaven aan sport in euro's van 2006

Grafiek overheidsuitgaven aan sport

Toename uitgaven gemeenten

In 2006 was 91 procent van de overheidsuitgaven aan sport afkomstig van de gemeenten. Zij onderhouden vooral sportaccomodaties, zoals zwembaden, sportvelden en sporthallen. Daarnaast verlenen zij subsidies aan lokale sportclubs.
Gecorrigeerd voor de inflatie waren de gemeentelijke uitgaven aan sport met 5 procent gestegen ten opzichte van 2005. De gemeenten hebben vooral meer geld uitgetrokken voor sportaccomodaties.

Ook Rijk besteedt meer aan sport

De reële uitgaven van het Rijk aan sport stegen met 76 procent tot 119 miljoen euro. De toename van de uitgaven aan topsport is een belangrijke oorzaak. Hieraan werd 38 miljoen uitgegeven in 2006, ruim 70 procent meer dan een jaar eerder. De ambitie van het Rijk is om Nederland tot de top tien topsportlanden te laten behoren. 

Een andere oorzaak van de stijging in 2006 is dat de verplichtingenruimte voor diverse programma’s naar voren is gehaald. Het Rijk betaalde meerjarige verplichtingen in 2006 vooruit, waardoor de uitgaven in dat jaar buitengewoon hoog waren. Het gaat om de overheidsprogramma’s Buurt, Onderwijs en Sport (BOS), Meedoen Allochtone Jongeren en het Masterplan Arbitrage.

Groei uitgaven aan sport zet waarschijnlijk niet door

Voor 2007 en 2008 hebben de gemeenten ongeveer 20 miljoen minder voor sport begroot dan de 1 241 miljoen die zij hieraan in 2006 uitgegeven hebben. De Rijksuitgaven aan sport zullen in 2007 en 2008 waarschijnlijk nog sterker dalen. Een belangrijke oorzaak van de toename van de uitgaven van het Rijk in 2006 was immers dat het Rijk de verplichtingenruimte voor diverse programma’s naar voren heeft gehaald. Dit heeft een eenmalig karakter.

Wouter Jonkers