Zoekresultaten

113 resultaten voor keyword:olie
113 resultaten voor keyword:olie

Pagina 3 van 5

Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie heeft in december 2009 meer omgezet en meer geproduceerd dan een jaar eerder. De waarde van de ontvangen orders in de chemische...

Artikelen

Inflatie 2009: grootste bijdragen en grootste prijsveranderingen

De Nederlandse inflatie is in 2009 gemiddeld uitgekomen op 1,2 procent. Dit is een van de laagste cijfers in de afgelopen twintig jaar.

Artikelen

Importeurs handelen met minder landen dan exporteurs

In 2008 telde Nederland ruim 14 duizend goederenimporteurs en –exporteurs. Zij handelen meestal met een beperkt aantal landen. Veruit de meeste handelaren doen zaken met EU-landen, maar zij...

Artikelen

Statistisch Bulletin no. 44

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid; Bevolking; Internationale handel; Macro-economie; Prijzen.

Artikelen

Afname afzetprijzen industrie minder sterk

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in augustus 12,5 procent lager dan in augustus 2008. De prijsdaling is minder groot dan in juli. Toen waren de producten van de industrie 15 procent...

Artikelen

Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

Ook in juli leed de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie ten opzichte van juli 2008 omzet- en productieverliezen. De waarde van de ontvangen orders was fors lager en de...

Artikelen

Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

In juli waren de omzetverliezen die de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie ten opzichte van juli 2008 heeft geleden, van grote omvang. De waarde van de ontvangen orders was...

Artikelen

Het economisch potentieel van Sub-Sahara Afrika

In dit artikel ingegaan op de (economische) ontwikkelingen in Sub-Sahara Afrika.

Artikelen

Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

In juni heeft de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie ten opzichte van juni 2008 grote omzet- en productieverliezen geleden. De waarde van de ontvangen orders daalde flink en...

Artikelen

Afzetprijzen industrie dalen niet verder

Producten van de industrie waren in juni bijna 14 procent goedkoper dan in juni 2008. Deze afname is ongeveer even groot als een maand eerder. Ten opzichte van mei 2009 stegen de afzetprijzen met...

Artikelen

Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

De omzet- en productieverliezen in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie waren in mei van grote omvang. Ook de waarde van de ontvangen orders was beduidend lager en de...

Artikelen
Artikelen

Statistisch Bulletin no. 18

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Arbeid en sociale zekerheid, Prijzen.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen