Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie

December 2008 was een slechte maand voor de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie. De omzet en productie waren fors lager dan in december 2007. Ook de waarde van de ontvangen orders daalde flink. Deze ontwikkelingen gaan samen met een beduidend lagere afzetprijs. Met deze resultaten lijkt de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie gebukt te gaan onder de mondiale economische crisis. Binnen de industrie is het de branche met de grootste daling van de omzet en productie.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(december 2008 t.o.v. december 2007)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Fors minder omzet

De omzet van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie was in december vorig jaar 36 procent lager dan in december een jaar eerder. Daarmee is december 2008 de maand met de meest ongunstige omzetontwikkeling van de afgelopen drie jaar. De omzet werd negatief beïnvloed door een aantal factoren. Vanwege het slechte economische klimaat heeft een groot aantal bedrijven rondom de feestdagen hun productie-activiteiten geruime tijd stil gelegd. De afnemende vraag naar producten op de wereldmarkt heeft geleid tot een beduidend kleiner volume van de gemiddelde dagomzet (afzet). Ook de veel lagere afzetprijs had een negatieve invloed op de decemberomzet.

In eigen land werd bijna 40 procent minder omgezet. Op de buitenlandse markt was de omzet bijna 35 procent lager.

Van de onderliggende branches verkeren vooral de aardolie-industrie en de chemische industrie in zwaar weer. In deze subbranches waren de omzetverliezen respectievelijk ruim 45 procent en bijna 30 procent. De kunststofindustrie had in december 11 procent minder omzet. Uitgedrukt in eenheden product was de omzet in alle drie de subbranches beduidend kleiner.

Over heel 2008 was het aantal verkochte producten 2,5 procent kleiner dan in 2007. De omzet was 10 procent hoger. De hogere omzet is geheel toe te schrijven aan een hogere afzetprijs.

Waarde orderontvangsten chemie wederom fors lager

De waarde van de orderontvangsten in de chemische industrie was in december vorig jaar bijna 30 procent lager dan in december 2007. Al vijf jaar lang noteerden de ondernemers bijna iedere maand een groei. In november 2008 kwam een plotseling einde aan de maandelijkse groei van de waarde van de orderontvangsten met een afname van 19 procent.

Prijzen dalen flink

Producten van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie waren in december 20 procent goedkoper dan een jaar eerder. De prijsontwikkeling in deze branche hangt sterk samen met de prijs van ruwe aardolie. De prijs van een vat North Sea Brent olie halveerde vrijwel ten opzichte van december 2007.

In de periode oktober 2007-september 2008 werden de eindproducten van de gehele branche iedere maand beduidend duurder. In de laatste maanden van 2008 daalden de afzetprijzen echter in snel tempo. Toch waren producten van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie over heel 2008 gemiddeld 13 procent duurder dan in 2007.

Productiedaling ongekend fors

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie produceerde in december per gemiddelde werkdag 22 procent minder dan in de overeenkomstige maand van 2007. Een dergelijke productiedaling is na 1990 niet door het CBS geregistreerd.

De eerste zes maanden van 2008 was de productie iedere maand hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Na de zomer kantelde het beeld. In de tweede helft van 2008 daalde, in vergelijking met dezelfde maand van 2007,  iedere maand de productie. Daarmee is december de zesde maand op rij waarin er minder geproduceerd werd dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar. Van januari tot en met december 2008 was de totale productie ruim 2 procent kleiner dan in januari-december 2007.

Volume bruto toegevoegde waarde vertraagt sterk

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie was in het derde kwartaal van 2008 ruim 0,5 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2007. Het is inmiddels het dertiende kwartaal op rij waarin het volume van de bruto toegevoegde waarde groter is dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De groei was in het derde kwartaal beduidend kleiner dan in de eerste twee kwartalen van 2008. Het eerste kwartaal kende nog een volumegroei van bijna 3,5 procent en in het tweede kwartaal van 2008 groeide het volume van de bruto toegevoegde waarde met bijna 5 procent.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen