Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie heeft in juli 2008 meer omzet geboekt dan in juli vorig jaar. Er werden minder eenheden product verkocht en geproduceerd. De prijsontwikkeling van ruwe olie leidde tot beduidend duurdere grond- en hulpstoffen en eindproducten. Ook de waarde van de orderontvangsten nam toe. Het volume van de bruto toegevoegde was in het tweede kwartaal aanzienlijk groter dan in hetzelfde kwartaal van 2007.

De juliresultaten van de omzet en de productie kennen in de regel meer onzekerheid dan de uitkomsten van andere maanden. Dit heeft met name te maken met verschuivende vakantiepatronen. Voor het trekken van definitieve conclusies over de omzet- en productieontwikkeling moeten de augustuscijfers worden afgewacht.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(juli 2008 t.o.v. juli 2007)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Fors hogere prijzen beïnvloeden omzet

Voor de vierde achtereenvolgende keer kon de omzetgroei van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie met dubbele cijfers worden geschreven. In juli 2008 was de omzet maar liefst met bijna een kwart toegenomen ten opzichte van in juli 2007. Van de onderliggende subbranches hadden de aardolie-industrie en de chemische industrie een hogere omzet, terwijl de rubber- en kunststofindustrie juist omzetverlies leed.

De hogere omzet van de gehele branche is vrijwel geheel het gevolg van een stijging van de afzetprijzen. De extra werkdag van juli 2008 had eveneens een positief effect op de omzet. Per gemiddelde werkdag kwam het volume van de gemiddelde dagomzet bijna 7 procent kleiner uit. Dit resultaat komt geheel voor rekening van omzetverliezen op de exportmarkt. In het buitenland werden relatief 11 procent minder eenheden product verkocht, terwijl in het binnenland de afzet ruim 1 procent groter was. Het is inmiddels de tiende keer op rij dat de afzet per eenheid product kleiner is dan in de overeenkomstige maand van het voorgaande jaar.

Alleen de aardolie-industrie kon in juli meer eenheden product verkopen dan een jaar eerder. Het volume van de gemiddelde dagomzet in deze subbranche was ruim 2 procent groter. De afzet in de chemische industrie nam af met bijna 8 procent. De rubber- en kunststofindustrie verkocht gemiddeld 11 procent minder producten.

Hogere waarde orderontvangst

De chemische industrie had in juli 11 procent meer orders in de boeken dan in juli vorig jaar. Dat is een beduidend hogere groei dan de eerste helft van dit jaar. Over die periode waren de orderboeken ruim 3 procent voller dan in dezelfde periode van 2007.

Producten een kwart duurder

Een vat olie was in juli in dollars bijna 80 procent duurder dan een jaar eerder. Omdat de dollar ten opzichte van de euro minder waard is geworden was de prijsstijging in euro’s met 55 procent minder fors.

Door de hoge prijs van ruwe olie was de prijs van geïmporteerde grond- en hulpstoffen in juli circa een derde hoger dan in juli 2007. De hogere prijs van grond- en hulpstoffen afkomstig uit het buitenland vertaalde zich in een verbruiksprijs die in dezelfde orde van grootte steeg. Mede door de duurdere grond- en hulpstoffen hebben de producenten de prijzen van hun producten met ongeveer een kwart verhoogd. Er was nauwelijks verschil in de prijsontwikkelingen op de binnenlandse en op de buitenlandse markt.

Minder productie in juli

Voor de eerste keer in ruim drie jaar heeft de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie te maken met een productiekrimp. In juli was het volume van de gemiddelde dagproductie bijna 3 procent kleiner. Hiermee is in de eerste zeven maanden van 2008 de productie gemiddeld met ruim 1,5 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode van 2007.

Volume bruto toegevoegde waarde beduidend groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie was in het tweede kwartaal van 2008 bijna 5 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2007. Daarmee is deze branche de grootste groeier binnen de industrie. Het is inmiddels het twaalfde kwartaal op rij waarin het volume van de bruto toegevoegde waarde groter is dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het eerste kwartaal kende een volumegroei van bijna 3,5 procent. In de eerste helft van dit jaar was de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie de best presterende branche van de industrie met een groei van ruim 4 procent.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen