Omzet industrie ruim een kwart afgenomen

De ondernemers in de industrie behaalden in februari 27 procent minder omzet dan een jaar eerder. In het buitenland werd 33 procent minder omgezet, op de binnenlandse markt 20 procent. De omzetdaling in februari is de grootste sinds de start van de reeks begin jaren negentig. In januari was de omzet al zo’n 25 procent lager dan een jaar eerder.

De afname van de omzet in februari is voor ongeveer een derde toe te schrijven aan lagere afzetprijzen. Daarnaast telde februari in 2009 een werkdag minder dan in 2008. Het negatieve effect hiervan op de omzetontwikkeling wordt geraamd op ongeveer 3 procent.

Alle branches behaalden minder omzet dan in februari 2008. De transportmiddelenindustrie kende met 46 procent de grootste teruggang van de omzet. In de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was de omzetdaling met 38 procent ook beduidend groter dan gemiddeld. Deze afname is voor het grootste deel toe te schrijven aan lagere afzetprijzen. De prijsontwikkeling in de aardolieverwerkende industrie hangt sterk samen met de prijs van ruwe aardolie. De prijs van een vat North Sea Brent olie was ruim 50 procent lager dan een jaar eerder.

Omzet industrie

Omzet industrie

Meer cijfers staan op de themapagina Industrie en energie.