Importeurs handelen met minder landen dan exporteurs

In 2008 telde Nederland ruim 14 duizend goederenimporteurs en –exporteurs. Zij handelen meestal met een beperkt aantal landen. Veruit de meeste handelaren doen zaken met EU-landen, maar zij verhandelen gemiddeld maar voor een lage waarde met deze landen.

Beperkt aantal landen per goederenhandelaar

Samen doen goederenimporteurs en -exporteurs zaken met zo’n 250 landen, maar het aantal handelspartners per goederenhandelaar beperkt zich meestal tot hooguit tien landen. Ruim 85 procent van de importeurs doet zaken met één tot tien landen. Bijna één op de drie importeurs handelt met maximaal drie landen. Voor de exporteurs liggen deze percentages iets lager. Bijna 55 procent exporteert naar maximaal tien landen.

Aantal landen waarmee goederenhandelaar zaken doet, 2008
2009-aantal-goederenhandelaren

Duitsland meest voorkomende handelspartner

Importeurs en exporteurs kiezen vaak dezelfde landen als handelspartner. In 2008 deden veruit de meeste handelaren zaken met Duitsland. Ruim vier van de vijf importeurs haalden goederen bij onze Oosterburen en 86 procent van de exporteurs handelde met Duitsland. In de top tien van handelspartners staan uitsluitend EU-landen. Relatief lage transportkosten en het uitgebreide EU-subsidiestelsel maken de EU-landen voor veel importeurs en exporteurs aantrekkelijke handelspartners. Bovendien beperkt de gemeenschappelijke euro valutarisico’s met de meeste EU-landen.

Aandeel goederenhandelaren naar partnerland, 2008
2009-goederenhandelaren-partnerland

Gemiddelde handelswaarde EU-landen niet hoog

Duitsland is al jaren de belangrijkste handelspartner van Nederland, maar de handelswaarde beperkt zich tot gemiddeld 10 miljoen euro per exporteur en 7 miljoen per importeur. Voor veel andere EU-landen geldt ook dat veel handelaren gemiddeld voor een lage waarde verhandelen. Anderzijds zijn ook China, de Verenigde Staten, Japan en Rusland belangrijke handelspartners gelet op de totale handelswaarde, maar slechts weinig handelaren doen zaken met deze landen. De handelswaarde per handelaar is dan ook aanzienlijk hoger. Zo haalt bijvoorbeeld een importeur gemiddeld voor 47 miljoen euro aan (voornamelijk) olie uit Rusland. Ook voor China geldt dat een beperkte groep importeurs een hoge handelswaarde genereert. Mogelijk speelt de beperkte toegankelijkheid van de Chinese markt hierbij een rol.

Percentage importeurs en gemiddelde handelswaarde

2009-goederenhandelaren-importeurs

Percentage exporteurs en gemiddelde handelswaarde
2009-goederenhandelaren-exporteurs

Margot de Bontridder-de Steur

Bron: Maatwerktabel