Het economisch potentieel van Sub-Sahara Afrika

In dit artikel ingegaan op de (economische) ontwikkelingen in Sub-Sahara Afrika.