Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie

In oktober 2008 werd weliswaar meer omgezet, maar het omzetvolume per gemiddelde werkdag was kleiner dan in oktober vorig jaar. Het volume van de gemiddelde dagproductie was eveneens kleiner. De ontvangen orders vertegenwoordigden een hogere waarde dan in oktober 2007. Ondernemers moesten meer betalen voor grond- en hulpstoffen, waardoor eindproducten duurder werden. Het volume van de bruto toegevoegde waarde was in het derde kwartaal van 2008 groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2007.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(oktober 2008 t.o.v. oktober 2007)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Minder afzet, meer omzet

In oktober 2008 was het omzetvolume per gemiddelde werkdag was 4 procent kleiner. Vooral in eigen land gingen de zaken minder goed. Hier werden in oktober ruim 6 procent minder eenheden product verkocht. Op de exportmarkt was de afzet ruim 2,5 procent kleiner. De producenten hebben in oktober hun producten in prijs verhoogd. Mede daardoor was de omzet ruim 3 procent hoger dan in oktober 2007. Met deze resultaten was de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie de branche met de sterkste omzettoename binnen de industrie.

Waarde orderontvangsten chemie hoger

De waarde van de orderontvangsten in de chemische industrie was in oktober ruim 3,5 procent hoger dan in oktober vorig jaar. Daarmee vertegenwoordigden de oktober-orders een iets kleinere waarde dan het gemiddelde over de eerste negen maanden van dit jaar. In die periode was de waarde van de orderontvangsten ruim 4,5 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Prijsstijging veel minder hoog

In oktober 2008 was een vat North Sea Brent olie, in dollars, gemiddeld 3 procent goedkoper dan in oktober vorig jaar. De prijsontwikkeling in de branche hangt onder meer samen met de prijs van ruwe aardolie. De prijzen van grond- en hulpstoffen en halffabrikaten waren in oktober bijna 4,5 procent hoger dan in oktober 2007. Dat is een beduidend minder sterke groei dan in januari-september van dit jaar. In die drie kwartalen was de verbruiksprijs gemiddeld bijna 30 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. De lichte stijging van de verbruiksprijs in oktober vertaalde zich in een bescheiden verhoging van de afzetprijs. De prijzen van de eindproducten stegen “slechts” met bijna 8 procent. In de eerste negen maanden van dit jaar werden producten iedere maand nog gemiddeld 20 procent duurder.

Minder productie

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie produceerde in oktober ruim 4,5 procent minder dan de overeenkomstige maand van 2007. Daarmee is oktober de vierde maand op rij waarin minder geproduceerd werd dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar.

Volume bruto toegevoegde waarde vertraagt sterk

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie was in het derde kwartaal van 2008 ruim 0,5 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2007. Het is inmiddels het dertiende kwartaal op rij waarin het volume van de bruto toegevoegde waarde groter is dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De groei was in het derde kwartaal beduidend kleiner dan in de eerste twee kwartalen van 2008. Het eerste kwartaal kende nog een volumegroei van bijna 3,5 procent en in het tweede kwartaal van 2008 groeide het volume van de bruto toegevoegde waarde met bijna 5 procent.

Om de beschrijving van de Nederlandse economie zo zuiver mogelijk te houden zijn enkele uitkomsten van de omzetenquête van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie aangepast over de periode januari 2006 – september 2008. Dit heeft tot gevolg dat de omzetontwikkelingen van 2005 op 2006 niet reëel zijn. Deze zijn daarom niet in onderstaande grafiek opgenomen. De getoonde ontwikkelingen van 2006 op 2007 en de ontwikkelingen van 2007 op 2008 zijn wel reëel. Door de aanpassingen in de uitkomsten wijkt de grafiek voor de omzet af van de in voorgaande maanden in de industriemonitor gepubliceerde grafieken. De gegevens voor de productie en de prijzen zijn niet aangepast.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen