Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie heeft in augustus 2008 meer omzet geboekt dan in augustus vorig jaar. Per gemiddelde werkdag was de afzet vrijwel gelijk, maar er werd minder geproduceerd. De prijsontwikkeling van ruwe olie leidde tot beduidend duurdere grond- en hulpstoffen en eindproducten. De waarde van de orderontvangsten was vrijwel gelijk aan die van augustus vorig jaar. Het volume van de bruto toegevoegde was in het tweede kwartaal aanzienlijk groter dan in hetzelfde kwartaal van 2007.

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie
(augustus 2008 t.o.v. augustus 2007)

Ontwikkeling omzet, orders, prijzen en productie

Fors hogere prijzen beïnvloeden omzet

Ook in augustus 2008 kon de omzetgroei van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie met dubbele cijfers worden geschreven. In augustus 2008 nam de omzet met 12 procent toe ten opzichte van augustus 2007. Van de onderliggende subbranches hadden de aardolie-industrie en de chemische industrie een hogere omzet, terwijl de rubber- en kunststofindustrie juist omzetverlies leed.

De hogere omzet van de gehele branche is geheel het gevolg van een stijging van de afzetprijzen. Daar staat tegenover dat augustus dit jaar twee werkdagen minder telde dan in 2007. Dit had een negatief effect op de omzet. Per gemiddelde werkdag bleef het de afzet vrijwel gelijk. In het buitenland was de afzet bijna 7 procent kleiner. Daarentegen werden in eigen land 11 procent meer eenheden product verkocht.

Alleen de aardolie-industrie kon in augustus meer eenheden product verkopen dan een jaar eerder. Het volume van de gemiddelde dagomzet in deze subbranche was 12 procent groter. De afzet van de chemische industrie nam met 3,5 procent af. De rubber- en kunststofindustrie verkocht ruim 1,5 procent minder producten.

Waarde orderontvangst blijft gelijk

De waarde van de orderontvangsten van de chemische industrie bleef in augustus 2008 vrijwel gelijk aan de waarde van de overeenkomstige maand van het vorig jaar. In de eerste acht maanden van dit jaar waren de orderboeken ruim 3,5 procent voller dan in dezelfde periode van 2007.

Producten bijna een kwart duurder

Een vat olie was in augustus in dollars ruim 60 procent duurder dan een jaar eerder. Omdat de dollar ten opzichte van de euro minder waard is geworden, was de prijsstijging in euro’s met 50 procent iets minder fors.

Door de hoge prijs van ruwe olie was de prijs van geïmporteerde grond- en hulpstoffen in augustus circa een derde hoger dan in augustus 2007. Deze hogere prijs vertaalde zich in een verbruiksprijs die in dezelfde orde van grootte steeg. Vooral door de duurdere grond- en hulpstoffen hebben de producenten de prijzen van hun producten met bijna een kwart verhoogd. Er was nauwelijks verschil in de prijsontwikkelingen op de binnenlandse en op de buitenlandse markt.

Minder productie in augustus

Voor de eerste keer in ruim drie jaar heeft de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie te maken met een flinke krimp in de productie. In augustus bleef het volume van de gemiddelde dagproductie bijna 2,5 procent onder het niveau van de vergelijkbare maand van 2007. In juli werd ook al een half procentje minder geproduceerd. De productiegroei in het eerste half jaar kon de krimp van de afgelopen zomer wel ruimschoots compenseren. In de eerste zes maanden van 2008 groeide de productie gemiddeld nog met 2,5 procent ten opzichte van dezelfde periode van 2007.

Volume bruto toegevoegde waarde beduidend groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie was in het tweede kwartaal van 2008 bijna 5 procent groter dan in het vergelijkbare kwartaal van 2007. Daarmee is deze branche de grootste groeier binnen de industrie. Het is inmiddels het twaalfde kwartaal op rij waarin het volume van de bruto toegevoegde waarde groter is dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Het eerste kwartaal kende een volumegroei van bijna 3,5 procent. In de eerste helft van dit jaar was de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofindustrie de best presterende branche van de industrie met een groei van ruim 4 procent.

Omzet, productie en prijzen
(3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en prijzen