Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

De aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie heeft in december 2009 meer omgezet en meer geproduceerd dan een jaar eerder. De waarde van de ontvangen orders in de chemische industrie en in de farmaceutische industrie was hoger. Producten werden tegen een hogere prijs verhandeld dan in december 2008.

Omzet, productie en afzetprijs (december 2009)

Omzet, productie en afzetprijs (december 2009)

Omzet kwart hoger

In december 2009 was de omzet van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie ruim een kwart hoger dan een jaar eerder. In eigen land was de omzet bijna 40 procent hoger en in het buitenland was de omzettoename 17 procent.

In de aardolie-industrie was de omzet met ruim de helft toegenomen. De forse omzettoename is een direct gevolg van de verandering van de prijs van ruwe olie op de wereldmarkt. In december werd, in euro’s, 60 procent meer betaald voor een vat North Sea Brent olie dan in december 2008. In november was deze olie ook al 20 procent duurder dan een jaar eerder. Aan deze prijsstijgingen ging echter een jaar met grote prijsdalingen vooraf. Ook in de chemische industrie nam, mede als gevolg van de hogere olieprijs, de omzet in december met 16 procent toe. In de rubber- en kunststofproductenindustrie is het beeld anders. Daar werd weliswaar een bescheiden omzetgroei genoteerd, maar deze subbranche had juist te maken met lagere afzetprijzen. In de farmaceutische industrie, ten slotte, daalde de omzet als gevolg van lagere verkoopprijzen.

In het vierde kwartaal van het vorige jaar daalde de omzet van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie met krap 1 procent. In de eerste drie kwartalen van 2009 daalde de omzet echter fors zodat de omzetdaling over het hele jaar uitkwam op bijna 30 procent. Deze omzetdaling is voor een vijfde deel het gevolg van minder afzet. Het resterend deel is toe te schrijven aan lagere verkoopprijzen.

Hogere orderontvangsten

Als gevolg van de economische crisis stond in december 2008 de vraag naar nieuwe producten van de chemische industrie op een laag pitje. Precies een jaar later gaat het veel beter. De orderportefeuille was in december 2009 dan ook ruim een kwart voller. In de farmaceutische industrie was de waarde van de orderontvangsten bijna 4 procent hoger dan een jaar eerder.

Het vierde kwartaal stond voor de chemie in het teken van herstel. De waarde van de orderontvangsten nam toe met een krappe 0,5 procent. Over heel 2009 nam de vraag naar nieuwe producten van de chemische industrie af met circa een kwart. De farmaceutische industrie had in het vierde kwartaal een groei van 10 procent, waardoor op jaarbasis het verlies beperkt bleef tot ruim 2,5 procent.

Stijging afzetprijs

De fabrikanten van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie rekenden in december 2009 bijna 7 procent meer voor haar producten dan in december vorig jaar. De stijging komt geheel voor rekening van de olie-industrie. Als gevolg van de hogere olieprijs waren de producentenprijzen in deze subbranche met 45 procent gestegen. In de drie overige subbranches daalden ook in december de afzetprijzen.

In de gehele branche daalden de afzetprijzen in het vierde kwartaal met bijna 6 procent. Over heel 2009 waren producten van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie bijna een kwart goedkoper dan in 2008.

Flink meer productie

Als gevolg van de economische crisis was in december 2008 de productie van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie fors lager. Een jaar later staat de branche er een stuk beter voor. De productie groeide in december 2009 met 19 procent.

Vooral na de zomer van 2009 wordt er weer volop geproduceerd in de branche. Het vierde kwartaal kon daarom worden afgesloten met een groei van 13 procent. Over de eerste drie kwartalen van 2009 werd nog een daling van 10 procent gemeten. Het vierde kwartaal maakte wel veel goed maar kon niet verhinderen dat over heel 2009 de productie met ruim 4 procent terug viel.

Volume bruto toegevoegde waarde groter

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was in het derde kwartaal van 2009 ruim 1 procent groter dan een jaar eerder. Het is voor het eerst na het derde kwartaal van 2008 dat dit volume groter was. In de tussenliggende kwartalen nam het volume van de bruto toegevoegde waarde telkens fors af.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)