Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

De omzet- en productieverliezen in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie waren in mei  van grote omvang. Ook de waarde van de ontvangen orders was beduidend lager en de afzetprijs daalde flink. Het volume van de bruto toegevoegde waarde ging in het eerste kwartaal van 2009 fors onderuit.

Omzet, productie en afzetprijs (mei 2009)

Omzet, productie en afzetprijs (mei 2009)

Grote omzetterugval

De omzet van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was in mei bijna 40 procent lager dan een jaar eerder. Het is inmiddels de zevende maand op rij dat de omzetontwikkeling van deze branche met donkerrode cijfers wordt geschreven. Hier liggen meerdere factoren aan ten grondslag. Zo verrekenen producenten de lagere prijs van ruwe olie direct door in de afzetprijs, wat resulteert in een lagere omzet. Daarnaast lag bij een groot aantal bedrijven de productie-activiteit op een lager niveau. Op de binnenlandse markt was het omzetverlies groter dan op de exportmarkt.

De omzet van de aardolie-industrie was in mei vrijwel gehalveerd. Dit was vrijwel grotendeels het gevolg van lagere afzetprijzen. De omzet van de chemische industrie was bijna een derde lager. Dit komt voor ruim twee derde deel voor rekening van lagere afzetprijzen. De rubber- en kunststofproductenindustrie zette in mei, bij vrijwel gelijke afzetprijzen, ongeveer 20 procent minder om. Van de vier subbranches deed de farmaceutische industrie het relatief het minst slecht. Deze subbranche had bijna 8 procent minder omzet.

Lagere waarde orderontvangsten

In de chemische industrie was de waarde van de orderontvangsten in mei ruim 30 procent lager. Dit is een forse daling. De ontwikkelingen in het binnenland waren in deze subbranche iets minder negatief dan in het buitenland. De waarde van de orderontvangsten in de farmaceutische industrie was in mei 14 procent lager dan een jaar eerder. Op de voor deze subbranche erg belangrijke buitenlandse markt was het verlies 16 procent, terwijl op de thuismarkt een bescheiden verlies van ruim 0,5 procent werd geregistreerd.

Afzetprijs beduidend lager

Producten van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie waren in mei, vergeleken met een jaar eerder, fors goedkoper. De branche rekende 29 procent minder voor haar producten. De prijsontwikkeling in deze branche hangt sterk samen met de prijs van ruwe aardolie. Een vat North Sea Brent olie kostte, omgerekend in euro’s, bijna 47 procent minder dan in mei 2008.

Productie opnieuw kleiner

Het volume van de gemiddelde dagproductie van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was in mei 12 procent kleiner dan in de overeenkomstige maand van 2008.

Volume bruto toegevoegde waarde fors kleiner

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was in het eerste kwartaal van 2009 ruim 14 procent kleiner dan in het eerste kwartaal van 2008. In het vierde kwartaal van 2008 was dit volume ook al fors kleiner. Hier ging een periode van ruim drie jaar aan vooraf waarin het volume elk kwartaal groter was dan het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)