Realisaties: aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie

Ook in juli leed de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie ten opzichte van juli 2008 omzet- en productieverliezen. De waarde van de ontvangen orders was fors lager en de afzetprijs daalde flink. Het volume van de bruto toegevoegde waarde daalde in het tweede kwartaal flink.

Omzet, productie en afzetprijs (juli 2009)

Omzet, productie en afzetprijs (juli 2009)

Fors lagere omzet

De omzet van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie nam in juli met ruim 35 procent af. Al acht maanden is de omzetterugval telkens in dezelfde orde van grootte. De forse omzetdaling is grotendeels toe te schrijven aan de verandering van de prijs van ruwe olie op de wereldmarkt. Bovendien lagen, als gevolg van het slechte economische klimaat, de productie-activiteiten bij een substantieel aantal bedrijven op een lager niveau. Op de binnenlandse markt was het omzetverlies groter dan op de buitenlandse markt.

Van de vier onderliggende branches werd in de aardolie-industrie de grootste omzetdaling waargenomen. De omzet van deze subbranche was in juli bijna gehalveerd. De omzet van de chemische industrie was 30 procent lager. De farmaceutische industrie had een omzetafname van ruim 7 procent. De lagere omzet in deze drie subbranches is grotendeels toe te schrijven aan lagere afzetprijzen. Vooral door een kleinere afzet daalde in de rubber- en kunststofproductenindustrie de omzet met 10 procent. Lage afzetprijzen speelden in deze subbranche veel minder een rol van betekenis.

Lagere waarde orderontvangsten

In de chemische industrie was de waarde van de orderontvangsten in juli met circa een fors derde lager. De ontwikkelingen in binnen- en buitenland ontliepen elkaar in de chemie nauwelijks. In de farmaceutische industrie was de waarde van de orderontvangsten ruim 3,5 procent lager dan een jaar eerder. In het binnenland was de toename van de waarde van de orderontvangsten bijna 10 procent. Al negen maanden is de orderportefeuille aan binnenlandse orders niet zo goed gevuld geweest als ultimo juli. De ontwikkelingen in het buitenland waren met een afname van bijna 6 procent juist negatief.

Afzetprijs fors lager

Producten van de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie werden in juli, vergeleken met een jaar eerder, ruim 30 procent goedkoper. De prijsontwikkeling in deze branche hangt sterk samen met de prijs van ruwe aardolie. Een vat North Sea Brent olie was in juli, in euro’s, ruim 45 procent goedkoper dan een jaar eerder. Juli is de tiende maand op rij waarin de branche te maken heeft met een lagere prijs van ruwe olie in vergelijking met de overeenkomstige maand van het voorgaande jaar.

Productiekrimp stuk kleiner

In juli 2009 was het volume van de gemiddelde dagproductie in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie bijna 7 procent kleiner dan een jaar eerder. Dit resultaat is beduidend positiever dan dat over de eerste helft van 2009. In die periode daalde de productie met bijna 15 procent ten opzichte van de eerste twee kwartalen van 2008.

Volume bruto toegevoegde waarde fors kleiner

Het volume van de bruto toegevoegde waarde in de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was in het tweede kwartaal van 2009 ruim 11 procent kleiner dan in het tweede kwartaal van 2008. In de twee voorgaande kwartalen was dit volume ook al fors kleiner. Hier ging een periode van ruim drie jaar aan vooraf waarin het volume elk kwartaal groter was dan het jaar ervoor.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)