Omzet industrie een kwart afgenomen

De ondernemers in de industrie behaalden in januari 25 procent minder omzet dan een jaar eerder. In het buitenland werd 29 procent minder omgezet, op de binnenlandse markt 21 procent. De omzetdaling in januari is de grootste afname sinds de start van de reeks begin jaren negentig. In november en december was er al een omzetdaling van zo’n 15 procent.

De omzetdaling van januari is voor vrijwel de helft toe te schrijven aan lagere afzetprijzen. Daarnaast telde januari in 2009 een werkdag minder dan in 2008. Het negatieve effect hiervan op de omzetontwikkeling wordt geraamd op ongeveer 2 procent.

Alle branches behaalden minder omzet dan in januari 2008. De transportmiddelenindustrie kende met 42 procent de grootste teruggang van de omzet. In de aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie was de omzetdaling met 37 procent ook meer dan gemiddeld. Deze laatste afname valt voor het grootste deel toe te schrijven aan lagere afzetprijzen. De prijsontwikkeling in de aardolieverwerkende industrie hangt sterk samen met de prijs van ruwe aardolie. De prijs van een vat North Sea Brent olie halveerde bijna ten opzichte van die een jaar eerder.

Omzet industrie

Omzet industrie

Meer cijfers staan op de themapagina industrie en energie.