Inflatie 2009: grootste bijdragen en grootste prijsveranderingen

De Nederlandse inflatie is in 2009 gemiddeld uitgekomen op 1,2 procent. Dit is een van de laagste cijfers in de afgelopen twintig jaar.

Grootste bijdragen aan de inflatie in 2009

Vooral de prijzen van benzine en dieselolie hadden een verlagend effect op de inflatie. Lagere prijzen van tv’s en videoapparatuur in 2009 drukten de inflatie met bijna 0,1 procentpunt. De tarieven van gas zijn in juli fors verlaagd, nadat de prijzen in de eerste helft van het jaar juist historisch hoog waren. Uiteindelijk hadden de gasprijzen met 0,1 procentpunt toch een verlagend effect op de inflatie.

De grootste bijdrage aan de inflatie in 2009 kwam met 0,4 procentpunt van de woninghuur (inclusief toegerekende huurwaarde koopwoningen). Duurdere sigaretten droegen 0,2 procentpunt bij aan de inflatie. Ook de levering van elektriciteit en onderhoud van auto’s hadden een relatief grote bijdrage aan de inflatie.

Grootste bijdragen aan de inflatie in 2009

Grootste bijdragen aan de inflatie in 2009

Grootste prijsveranderingen 2009

De prijzen van tv’s en videoapparatuur waren in 2009 fors lager ten opzichte van het jaar ervoor. Ook autobrandstoffen, zoals dieselolie en LPG, waren een stuk goedkoper. Dit komt door de prijsontwikkeling van olie op de wereldmarkt.

In de top 5 van de meest in prijs gestegen producten van 2009 staan sigaretten met ruim 13 procent bovenaan. Sigaretten waren in 2009 flink duurder dan in 2008 door een accijnsverhoging in dat jaar.

Top 5 gedaalde en gestegen prijzen in 2009

Top 5 gedaalde en gestegen prijzen in 2009

Gert-Jan van Steeg