Zoekresultaten

35 resultaten voor keyword:legacy-Landbouw in vogelvlucht
35 resultaten voor keyword:legacy-Landbouw in vogelvlucht

Pagina 1 van 2

Fruitbedrijven: forse stijging opbrengst

Vanaf 2000 is het aantal fruitbedrijven met 36 procent gedaald tot 1,5 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Paard- en ponybedrijven: sector al vijf jaar in dalende lijn

Vanaf 2000 is het aantal paard- en ponybedrijven met 22 procent gedaald tot 3,2 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Geitenhouderij: forse schaalvergroting

Vanaf 2000 is het aantal geitenbedrijven met 30 procent gestegen tot 373 bedrijven in 2015.

Artikelen

Gestage voortgang schaalvergroting bloembollenbedrijven

Vanaf 2000 is het aantal bloembollenbedrijven met 48 procent gedaald tot 617 bedrijven in 2015.

Artikelen

Snijbloemenbedrijven: sector krimpt en grotere bedrijven

Vanaf 2000 is het aantal snijbloemenbedrijven met 68 procent gedaald tot 1,1 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Fruitbedrijven: gemiddelde opbrengst fors gestegen

Vanaf 2000 is het aantal fruitbedrijven met 36 procent gedaald tot 1,5 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Vleeskalverenbedrijven: schaalvergroting gaat door

Vanaf 2000 is het aantal vleeskalverenbedrijven met 23 procent gedaald tot 1,2 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Pot- en perkplantenbedrijven: productiviteit sterk gestegen

Vanaf 2000 is het aantal pot- en perkplantenbedrijven met 57 procent gedaald tot 724 bedrijven in 2015.

Artikelen

Akkerbouwgroentebedrijven: opbrengst verdubbeld

Vanaf 2000 is het aantal akkerbouwgroentebedrijven met 31 procent gestegen tot 1,2 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Akkerbouwbedrijven: fors hogere opbrengst

Vanaf 2000 is het aantal akkerbouwbedrijven met 16 procent gedaald tot 12 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Glastuinbouwbedrijf: opbrengst licht gedaald

Vanaf 2000 is het aantal glastuinbouwbedrijven met 62 procent gedaald tot 3,1 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Vleeskuikenhouderij: stevige schaalvergroting

Vanaf 2000 is het aantal vleeskuikenbedrijven met 41 procent gedaald tot 464 bedrijven in 2015.

Artikelen

Boomkwekerijbedrijven: forse schaalvergroting

Vanaf 2000 is het aantal boomkwekerijbedrijven met 32 procent gedaald tot 2,3 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Schapenbedrijven: laatste jaren weer opwaartse trend

Vanaf 2000 is het aantal schapenbedrijven met 39 procent gedaald tot 2,1 duizend bedrijven in 2016

Artikelen

Gemiddelde opbrengst vleeskuikenhouderij sterk gestegen

Vanaf 2000 is het aantal vleeskuikenbedrijven met 41 procent gedaald tot 468 bedrijven in 2016.

Artikelen

Paard- en ponybedrijven: weer een stijgende lijn

Vanaf 2000 is het aantal paard- en ponybedrijven met 63 procent gedaald tot 1,5 duizend bedrijven in 2016

Artikelen

Meeste grond op melkveebedrijven

Van 2000 tot 2016 is de oppervlakte cultuurgrond in Nederland met 9 procent afgenomen.

Artikelen

Grootste omzet bij pot- en perkplantbedrijven

In 2016 was de gemiddelde standaardopbrengst bij de land- en tuinbouwbedrijven 433 duizend euro.

Artikelen

Opbrengst per arbeidsjaar leghennenbedrijven verdubbeld

Vanaf 2000 is het aantal leghennenbedrijven met 32 procent gedaald tot 638 bedrijven in 2016

Artikelen

Snijbloemenbedrijven floreren steeds minder

Vanaf 2000 is het aantal snijbloemenbedrijven met 70 procent gedaald tot 991 bedrijven in 2016.

Artikelen

Forse schaalvergroting geitenbedrijven

Vanaf 2000 is het aantal geitenbedrijven met 32 procent gestegen tot 380 bedrijven in 2016

Artikelen

Flinke toename opbrengst glasgroentenbedrijven

Vanaf 2000 is het aantal glasgroentebedrijven met 62 procent gedaald tot 948 bedrijven in 2015.

Artikelen

Aantal runderen melkveebedrijven blijft gestaag stijgen

Vanaf 2000 is het aantal melkveebedrijven met 29 procent gedaald tot 17 duizend bedrijven in 2016.

Artikelen

Varkensbedrijven: steeds meer varkens per bedrijf

Vanaf 2000 is het aantal varkensbedrijven met 56 procent gedaald tot 3,4 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Opbrengst pot- en perkplantenbedrijven verdubbeld

Vanaf 2000 is het aantal pot- en perkplantenbedrijven met 60 procent gedaald tot 670 bedrijven in 2016.

Artikelen