Doorsnee opbrengst akkerbouwgroentebedrijven gestegen

© ANP
Vanaf 2000 is het aantal akkerbouwgroentenbedrijven met 20 procent gestegen tot 1,1 duizend bedrijven in 2016. In dat jaar hadden de akkerbouwgroentenbedrijven 47 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 58 procent meer is dan in 2000. In 2016 werd met één arbeidsjaareenheid(aje) 24 hectare grond bewerkt en 110 duizend euro standaardopbrengst(so) gegenereerd. In 2000 was dit nog 20 hectare grond en 76 duizend euro standaardopbrengst. De hogere productiviteit leidde bij de akkerbouwgroententeltelers tot een 46 procent hogere standaardopbrengst per arbeidsjaar. De standaardopbrengst van de totale akkerbouwgroentensector is in de periode 2000-2016 met 96 procent toegenomen.

Totalen akkerbouwgroentenbedrijven
 cultuurgrondsoajebedrijven
2000100100100100
2001110107,8100,7100,6
2002122,7116,6104,1105,2
2003140134,6123,7120,3
2004139135,6116,2120,1
2005130119,1102,4103,9
2006157,3146114,8118
2007157147,7110,8117
2008161,9150,8122,3118,7
2009165,4156115,5121,2
2010148,9146,1110,8115,4
2011161,2156,9124,1125,8
2012153,9150,5117,4116,3
2013162,8180,1124,6123,5
2014167,6186,7128,5128,8
2015182,1196,8135,8131,4
2016158195,6134,3120,1
 
Het doorsnee akkerbouwgroentenbedrijf

In 2016 had het gemiddelde akkerbouwgroentenbedrijf 44 hectare cultuurgrond, 32 procent meer dan in 2000. Deze groei resulteerde in een stijging van de gemiddelde standaardopbrengst met 63 procent. De ingezette arbeid is op een doorsnee akkerbouwgroentenbedrijf met 12 procent toegenomen.

Gemiddelden akkerbouwgroentenbedrijven
 cultuurgrondsoaje
2000100100100
2001109,4107,2100,2
2002116,7110,899
2003116,4111,9102,9
2004115,811396,8
2005125,1114,698,5
2006133,3123,797,2
2007134,1126,294,6
2008136,4127,1103
2009136,5128,795,3
2010129,1126,696,1
2011128,1124,898,6
2012132,3129,4101
2013131,8145,8100,8
2014130,1144,999,8
2015138,6149,8103,4
2016131,6162,9111,9