Flinke toename opbrengst glasgroentenbedrijven

Vanaf 2000 is het aantal glasgroentenbedrijven met 64 procent gedaald tot 917 bedrijven in 2016. In dat jaar hadden de glasgroentenbedrijven 5,1 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 18 procent minder is dan in 2000. In 2016 werd met één arbeidsjaareenheid(aje) 0,38 hectare grond bewerkt en 128 duizend euro standaardopbrengst(so) gegenereerd. In 2000 was dit 0,41 hectare grond en 96 duizend euro standaardopbrengst. De hogere productiviteit leidde bij de glasgroententelers tot een 33 procent hogere standaardopbrengst per arbeidsjaar. De standaardopbrengst van de totale glasgroentensector is in de periode 2000-2016 met 19 procent toegenomen.

 

Het doorsnee glasgroentenbedrijf

In 2016 had het gemiddelde glasgroentenbedrijf 5,6 hectare cultuurgrond, 125 procent meer dan in 2000. Deze groei resulteerde in een stijging van de gemiddelde standaardopbrengst met 226 procent. De ingezette arbeid is op een doorsnee glasgroentenbedrijf met 145 procent toegenomen