Fruitbedrijven: gemiddelde opbrengst fors gestegen

Vanaf 2000 is het aantal fruitbedrijven met 38 procent gedaald tot 1,5 duizend bedrijven in 2016. In dat jaar hadden de fruitbedrijven 21 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 5,0 procent minder is dan in 2000. In 2016 werd met één arbeidsjaareenheid(aje) 3,8 hectare grond bewerkt en 79 duizend euro standaardopbrengst(so) gegenereerd. In 2000 was dit 4,0 hectare grond en 51 duizend euro standaardopbrengst. De hogere productiviteit leidde bij de fruittelers tot een 57 procent hogere standaardopbrengst per arbeidsjaar. De standaardopbrengst van de totale fruitsector is in de periode 2000-2016 met 59 procent toegenomen.

 
Het doorsnee fruitbedrijf

In 2016 had het gemiddelde fruitbedrijf 14 hectare cultuurgrond, 53 procent meer dan in 2000. Deze groei resulteerde in een stijging van de gemiddelde standaardopbrengst met 156 procent. De ingezette arbeid is op een doorsnee fruitbedrijf met 63 procent toegenomen.