Gemiddeld Boomkwekerijbedrijf groeit flink

© ANP
Vanaf 2000 is het aantal boomkwekerijbedrijven met 42 procent gedaald tot 1,9 duizend bedrijven in 2016. In dat jaar hadden de boomkwekerijbedrijven 19 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 17 procent meer is dan in 2000. In 2016 werd met één arbeidsjaareenheid(aje) 2,3 hectare grond bewerkt en 85 duizend euro standaardopbrengst(so) gegenereerd. In 2000 was dit nog 1,5 hectare grond en 63 duizend euro standaardopbrengst. De hogere productiviteit leidde bij de boomkwekers tot een 34 procent hogere standaardopbrengst per arbeidsjaar. De standaardopbrengst van de totale boomkwekerijsector is in de periode 2000-2016 met 5,6 procent toegenomen.

Totalen boomkwekerijbedrijven
 cultuurgrondsoajebedrijven
2000100100100100
2001105105,2101,197,2
2002103109,39795,4
2003103,5107,9100,393,2
2004111,2117,488,891,4
2005114,112391,989,7
2006119,9125,193,288,6
2007124,6129,69786,3
2008128,5132,994,683,3
2009133,6141,2101,382,9
2010129136,910380,7
2011135,7142,9102,480,3
2012134140,796,877,2
2013134,2135,194,572,2
2014134,1133,789,369,1
2015135,6131,787,668
2016117,2105,678,758,3
 

Het doorsnee boomkwekerijbedrijf

In 2016 had het gemiddelde boomkwekerijbedrijf 10 hectare cultuurgrond, 101 procent meer dan in 2000. Deze groei resulteerde in een stijging van de gemiddelde standaardopbrengst met 81 procent. De ingezette arbeid is op een doorsnee boomkwekerijbedrijf met 35 procent toegenomen.

Gemiddelden boomkwekerijbedrijven
 cultuurgrondsoaje
2000100100100
2001108108,3104
2002107,9114,6101,7
2003111115,7107,5
2004121,6128,597,1
2005127,2137,2102,4
2006135,3141,2105,1
2007144,3150,1112,4
2008154,2159,6113,5
2009161,1170,3122,2
2010159,8169,5127,6
2011169178127,4
2012173,7182,4125,4
2013186187,2130,9
2014194,2193,6129,3
2015199,5193,7128,9
2016201,1181,3135