Gestage voortgang schaalvergroting bloembollenbedrijven

28-7-2017 09:00
Vanaf 2000 is het aantal bloembollenbedrijven met 48 procent gedaald tot 625 bedrijven in 2016. In dat jaar hadden de bloembollenbedrijven 23 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 0,60 procent meer is dan in 2000. In 2016 werd met één arbeidsjaareenheid(aje) 6,9 hectare grond bewerkt en 150 duizend euro standaardopbrengst(so) gegenereerd. In 2000 was dit nog 3,9 hectare grond en 82 duizend euro standaardopbrengst. De hogere productiviteit leidde bij de bloembolleners tot een 83 procent hogere standaardopbrengst per arbeidsjaar. De standaardopbrengst van de totale bloembollensector is in de periode 2000-2016 met 3,6 procent toegenomen.

 

Het doorsnee bloembollenbedrijf

In 2016 had het gemiddelde bloembollenbedrijf 36 hectare cultuurgrond, 92 procent meer dan in 2000. Deze groei resulteerde in een stijging van de gemiddelde standaardopbrengst met 98 procent. De ingezette arbeid is op een doorsnee bloembollenbedrijf met 8,5 procent toegenomen.